Activitate de informare cu participarea cadrelor didactice, instructorilor militari, studenților înmatriculați la masterul de comandă și cursanților de Cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică(JOINT), din cadrul Facultății de comandă și stat major din Universitatea Națională de Apărare "Carol I"

Activitatea s-a desfasurat in data de 15-03-2018