Informaţii referitoare la depunerea cererilor

Serviciul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole, cu indicativul numeric U.M 02700 Bucureşti, primeşte documentele, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau ridicare de la registraturăse recomandă ca transmiterea documentelor să fie făcută pe baza unei scrisori deschise cu valoare declarată.


Depunerea la registratura unităţii zilnic (mai puţin sărbătorile legale) la sediul unităţii: Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti, astfel:

- luni - în intervalul orar 10.00-12.00 şi 15.30-17.30;

- marti, miercuri şi joi - în intervalul orar 10.00-12.00;

- vinerea - în intervalul orar 09.00-11.00 .


Informaţii privind adresa de corespondenţă, documentele ce însoţesc cererea solicitanţilor etc. se pot obţine zilnic (mai puţin în sărăbătorile legale) la nr. de telefon: 021.224.41.87, astfel:

- luni - în intervalul orar 8.00-17.30;

- marţi, miercuri, joi şi vineri - în intervalul orar 8.00-15.00

Fax: 021.224.76.66

Menţionăm faptul că celelalte informaţii/date referitoare la primirea documentelor, retransmiterea avizului specific, baza legală, documentele de interes public etc. nu se modifică/completează.

 

NU SE COMUNICĂ PRIN TELEFON STADIUL EXPERTIZĂRII/ AVIZĂRII DOCUMENTAŢIILOR TRANSMISE.

Retransmiterea avizului specific returnat datorită lipsei de la domiciliu a solicitantului se va face în baza unei cereri scrise a solicitantului în care se va menţiona faptul că acesta va suporta cheltuielile privind retransmiterea avizului specific.

Bază:

  • Legea 17/2014 şi prevederile anexei 2, art. 6, al (3) din Ordinul comun nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268 din/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţia agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Hotărârea Guvernului nr. 123/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001