Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 53
Data: 22-06-2019


Contribuţia Armatei României şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920)


Statul Major al Apărării a organizat, în perioada 20-22 iunie 2019, prin filiala Iași a Muzeului Militar National „Regele Ferdinand”, Conferința Internațională - Contribuţia Armatei României şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920).

Din partea Statului Major al Apărării a participat directorul instituției, generalul de brigadă Corneliu Postu care, în cadrul discursului său, a omagiat memoria celor care au contribuit la făurirea României Mari „ Jertfa sutelor de mii de Eroi ar fi fost în zadar, dacă diplomaţia şi armata în anii 1919-1920 nu ar fi mers umăr la umăr! Rămân în inimile noastre numele iluştrilor eroi, ale soldaţilor şi ofiţerilor, ale răniţilor şi mutilaţilor, orfanilor şi văduvelor, care au dat totul pentru neam şi ţară! Urmăm cu recunoştiinţă exemplul bravilor generali Constantin Prezan, Alexandru Averescu, Eremia Grigorescu, Traian Moşoiu, Gheorghe Mărdărăscu, etc. Remarcabilă a fost dăruirea, perseverenţa şi rezistenţa regelui Ferdinand, a reginei Maria, a primului ministru Ion I. C. Brătianu, a ministrului Take Ionescu, a marelui istoric Nicolae Iorga, poetului Octavian Goga etc. Cu toţii, în linia întâi a frontului ori în statele majore, în Parlamentul de la Iaşi sau în ţările din Occident, au luptat şi au contribuit la realizarea idealului naţional!”

Conferința a avut ca scop cinstirea memoriei și faptelor generației care a înfăptuit unitatea și întregirea națională, precum și transmiterea unui răspuns în plan științific și academic la acțiunile de război informațional care contestă și denigrează procesul desăvârșirii unității naționale românești din anul 1918.

Totodată, evenimentul și-a propus să readucă în atenția opiniei publice, în special a tinerilor, printr-o manifestare științifică tip ,,hight visibility event”, rolul Armatei României și al elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a actelor Unirii de la 27 martie/9 aprilie 1918, 15/28 noiembrie 1918 și 18 noiembrie/1 Decembrie 1918.
Conferința a reunit istorici, cercetători științifici și experți în analiza războiului informațional din Academia Română, Ministerul Apărării Naționale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, și pe problematica istoriei românilor și a Europei Centrale și de Sud-Est din state NATO (SUA, Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, Polonia), majoritatea acestora fiind Aliați ai României în Razboiul de Întregire Națională și care au sprijinit realizarea Marii Uniri.Biroul presă şi operaţii mass-media/SMAp