Direcția structuri și planificarea înzestrăriiStructură din cadrul Statului Major al Apărării responsabilă de planificarea şi monitorizarea activităţilor de implementare a programelor de constituire, reorganizTaieare şi modernizare a structurilor din compunerea Armatei României, în funcţie de priorităţile şi de resursele alocate, în scopul realizării unei structuri de forţe modernă, redusă, profesionalizată, echipată adecvat, dislocabilă, interoperabilă, cu o conducere flexibilă, având capacitatea de a acţiona întrunit şi de a fi angajată într-un spectru de misiuni în concordanţă cu angajamentele faţă de NATO şi UE, precum şi coordonarea unitară a proceselor de elaborare şi derulare a programelor majore aferente Statului Major General şi structurii de forţe a Armatei României.


  1. proiectarea structurală şi dimensionarea organizatorică a Armatei României;
  2. elaborarea şi gestionarea documentelor specifice organizării structurilor;
  3. planificarea înzestrării cu tehnică şi echipamente militare;
  4. coordonarea activităţilor de emitere a cerinţelor operaţionale şi elaborarea normativelor de înzestrare;
  5. coordonarea unitară a proceselor de elaborare şi derulare a programelor majore aferente Statului Major General şi structurii de forţe a Armatei României;
  6. participarea la elaborarea documentelor în sprijinul planificării apărării;
  7. centralizarea, analizarea şi evaluarea costurilor estimate pentru funcţionarea structurilor şi capabilităţilor militare. 


Şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării:
        – General de brigadă Costică POSTOLACHE
        
Locţiitorul şefului Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării: 
       – Colonel Gheorghe DIMA


- Legea nr. 346 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
- Strategia de Transformare a Armatei României;
- Legea 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
- OuG. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
- Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării;
- Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară;
- Legea  nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;
- Ml-387/2006 - Concepţia de înzestrare cu echipamente majore a Armatei României în perioada 2005-2006;
- Strategia de înzestrare a Armatei României;
- M-9/2008 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării;
- MS-81/2008 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Şefilor Statelor Majore;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Militar al Statului Major General;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Achiziţii (CODA);
- M-86/2010 - Ordinul pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor (CSC);
- Ordinul ministrului apărării naţionale privind implementarea sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare a forţelor, activităţilor şi resurselor în MApN, nr. M-12/2000;
- Instrucţiuni privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea forţelor, activităţilor şi resurselor în MApN, aprobate prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-90/2001;
- Precizări privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea în MApN (document anual), aprobat prin Dispoziţia secretarului de stat pentru politica de apărare şi planificare nr. PA-1/2014. 
- SMG-91/2010-Dispoziţia privind emiterea cerinţelor tehnico-operaţionale pentru produsele cu destinaţie militară;
- SMG-19/2013 – Dispoziţia privind coordonarea programelor majore aferente SMG şi structurii de forţe;
- Instrucţiunea 1.1000.3 privind interacţiunea dintre sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare, sistemul de emitere a cerinţelor şi sistemul de management al achiziţiilor pentru apărare;
- Instrucţiunea 1.1000.4 privind procesele de testare, evaluare şi omologare a produselor;
- Instrucţiunea 1.1000.5 privind managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică pentru tehnică şi tehnologii militare.