Comandamentul Apărării Cibernetice


Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de dezvoltarea, protejarea și asigurarea unei reziliențe ridicate la amenințările provenite din spațiul cibernetic, a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ce susțin capabilitățile militare ale structurii de forțe.


Principalele domenii de responsabilitate ale CApC sunt următoarele:

 • dezvoltarea, implementarea și managementul configurației infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației destinate comunităților de utilizatori militari;
 • protecția și reziliența infrastructurilor militare de tehnologia informației împotriva amenințărilor din spațiul cibernetic;
 • avertizarea timpurie și reacția la producerea unor acţiuni agresive provenite din spațiul cibernetic împotriva capabilităților militare ale structurii de forțe;
 • instruirea personalului de specialitate;
 • standardizarea și interoperabilitatea în domeniul apărării cibernetice.
În exercitarea atribuţiilor sale, Comandamentul Apărării Cibernetice colaborează şi cooperează, pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul apărării cibernetice, cu celelalte structuri ale M.Ap.N., cu structurile specializate ale NATO şi UE şi cu structurile de specialitate din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii cibernetice.Comandant:

General de brigadă doctor inginer Costică POSTOLACHE (împuternicit);
CV în română și engleză.


Locțiitor al comandantului:

Colonel inginer Gheorghe IORDACHE (împuternicit);
CV în română și engleză.


Șef de stat major:

Colonel Florin-Daniel CIOBĂNIȚA;
CV în română și engleză.


 • Constituţia României
 • Legea apărării nr. 45/1994
 • Legea de organizare şi funcţionare a Ministerului Apărării Naţionale nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea privind planificarea apărării nr. 203/2015
 • Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019
 • Carta Albă a Apărării, aprobată de Parlamentul României
 • Strategia Militară a României, aprobată de Guvernul României.
 • Memorandumul privind înfiinţarea Comandamentului Apărării Cibernetice, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.