Audiențe

Programul de audienţe 
În contextul declarării infecției COVID19 drept pandemie și din cauza riscului crescut de continuare a răspândirii infecției la nivel național, activitatea de relații cu publicul la nivelul Statului Major al Apărării se va desfășura, după cum urmează: 
- în perioada stării de alertă nu se vor mai desfășura audiențe la sediul Statului Major al Apărării;
- solicitările pentru audiențe și petițiile vor fi transmise, pe cât posibil, electronic, la adresa de e-mail, rpSMAp@mapn.ro, sau prin Poșta Română, la adresa Strada Izvor, nr.110, sector 5, cod poştal 050561, București.

Telefon: 021-402.34.00, interior 1001.689 sau 1001.830. 
E-mail: rpSMAP@mapn.ro