Informaţii referitoare la depunerea cererilor

ÎNCEPÂND CU DATA DE 27.10.2020 NU SE MAI POT DEPUNE/RIDICA CERERI DE LA SEDIUL UNITĂȚII MILITARE 02700 BUCUREȘTI, PE O PERIOADA NEDETERMINATĂ.


Serviciul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole, cu indicativul numeric U.M. 02700 Bucureşti, primeşte documentele, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau ridicare de la registraturăse recomandă ca transmiterea documentelor să fie făcută pe baza unei scrisori deschise cu valoare declarată.

Depunerea la registratura unităţii zilnic (mai puţin sărbătorile legale) la sediul unităţii: Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti, astfel:

 •  luni - în intervalul orar 10.00-12.00 şi 15.30-17.30;
 •  marti, miercuri şi joi - în intervalul orar 10.00-12.00;
 •  vinerea - în intervalul orar 09.00-11.00.


Informaţii privind adresa de corespondenţă, documente ce însoţesc cererea solicitanţilor etc. se pot obţine zilnic (mai puţin în sărăbătorile legale) în intervalul orar 08.00-15.00, (lunea în intervalul orar 08.00-17.00) , la nr. de telefon 021.224.41.87.

In cazul în care acest număr de telefon nu poate fi accesat (din motive tehnice) pot fi apelate numerele de telefon: 0785.250.2620785.250.214. 

 • luni - în intervalul orar 8.00-17.00;
 • marţi, miercuri, joi şi vineri - în intervalul orar 8.00-15.00
Fax: 021.224.76.66.

E-mail: svavcta2014@gmail.com

 

Programul de audiențe:

 • miercuri (zile lucrătoare)– în intervalul 13:00 – 15:00
   

NOTA: În conformitate cu art.17 din Legea nr.36 din 12 mai 1995, republicată, Legea notarilor publici și a activității notarilale "Secretarii consiliilor locale ale comunelor și orașelor unde nu funcționează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părților, legalizarea copiilor de pe înscrisuri cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată."

 

Referitor la copiile certificate "conform cu originalul" acestea sunt analizate și verificate, cu documentele originale, de către personalul specializat din cadrul instituției care urmează să le utilizeze și, ulterior să le arhiveze, ca documente justificative.

       Menţionăm faptul că celelalte informaţii/date referitoare la primirea documentelor, retransmiterea avizului specific, baza legală, documentele de interes public etc. nu se modifică/completează.

        NU SE COMUNICĂ PRIN TELEFON STADIUL EXPERTIZĂRII/ AVIZĂRII DOCUMENTAŢIILOR TRANSMISE.         BAZĂ:
 •  Legea 17/2014 şi prevederile anexei 2, art. 6, al (3) din Ordinul comun nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268 din/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţia agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
 •   Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 •   Hotărârea Guvernului nr. 123/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001
 •   Legea nr.36 din 12 mai 1995, art. 17, republicată, Legea notarilor publici și a activității notariale. 

         FORMULAR PENTRU PERSOANE FIZICE – Model "Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale"