Aviz filmare / foto aeriană

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit e) din Hotărârea Guvernului nr. 859/2021, zborurile cu aeronave civile, pentru activități de fotografiere, filmare și cartografiere, conform legislației naționale privind protecția informațiilor clasificate, pot fi executate numai în condițiile obținerii unui aviz din partea Ministerului Apărării Naționale (M.Ap.N.) prin Secția survol, relații și reglementări aeronautice (S.S.R.R.A.) din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu); zborurile de fotografiere și filmare efectuate cu aeronave civile fără pilot la bord care execută operațiuni din categoria deschise, în afara zonelor restricționate pentru operarea aeronavelor fără pilot la bord, nu necesită obținerea avizului Ministerului Apărării Naționale.
Harta cu zonele UAS restricționate este disponibilă în format digital aici. Restricția se aplică doar pentru zonele care au ca punct de contact adresa aerofoto@mapn.ro.
 
Începând cu data de 22.08.2022, pentru a solicita avizul M.Ap.N. prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 859/2021, vă rugăm să utilizați aplicația AEROFOTO, disponibilă la următorul link: https://aerofoto.mapn.ro/
Doar în cazul în care aplicația AEROFOTO este indisponibilă, solicitarea avizului M.Ap.N. se va realiza urmând procedura descrisă mai jos:
 
 1. Completarea de către operatorul aerian/solicitant a formularului-tip al cererii disponibil aici;
 2. Transmiterea formularului completat la adresa de e-mail aerofoto@mapn.ro, respectând termenele de formulare a cererilor prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 859/2021;
 3. În cazul în care cererea este incompletă, solicitanții vor fi informați cu privire la necesitatea revizuirii acesteia, iar termenul de eliberare a avizului va curge din momentul primirii unei cereri complete;
 4. Avizul este valabil cu respectarea condițiilor prezentate aici
 5. Avizul poate fi eliberat pentru un zbor, pentru o serie de zboruri sau pentru perioade determinate de timp, fără a depăși un an calendaristic.
 6. În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6), cererile pentru acordarea avizului pentru zboruri de fotografiere, filmare și cartografiere se adresează direct la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de executarea zborului.
 
Cererile sunt completate cu date și informații despre identificarea operatorului aerian, aeronavă, parametrii de zbor și de înregistrare ai senzorilor de la bord, precum și zonele de operare. Cererile sunt însoțite de copii ale certificatului de operator aerian, actului de identitate, certificatului de înmatriculare/identificare al aeronavei și, după caz, ale autorizației speciale emise de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.), conform legislației privind protecția informațiilor clasificate.
 
În cazul survolului municipiului București, la înălțimi mai mici de 3.000 m, de către aeronave de stat sau civile, în zona restricționată publicată în Publicația de Informare Aeronautică AIP – România, cu excepțiile prevăzute în H.G. nr. 859/2021, operatorii aerieni trebuie să obțină o autorizare de survol din partea din partea M.Ap.N.prin S.S.R.R.A., în conformitate cu prevederile art. 1, lit. a) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 859/2021.
 
De asemenea, având în vedere specificul zonei LRR3 (zona restricționată aferentă municipiului București), operatorii aerieni vor anexa la cerere documente care să justifice oportunitatea aprobării solicitării (e.g. colaborări, angajamente, scrisori din partea instituțiilor beneficiare etc.).
 
Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 859/2021, cererile pentru survolul municipiului București la înălțimi mai mici de 3.000 m, în zonele restricționate publicate în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România, de către aeronavele de stat sau civile, care nu execută zboruri de intervenție în situații de urgență, se formulează în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare.
 
Legislație națională:
 1. Legea nr. 21 din 18 martie 2020 privind Codul aerian;  
 2. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 859 din 11 august 2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.
 
Legislație europeană:
 1. Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului european și al Consiliului din 4 iulie 2018;
 2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord;
 3. Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe.
 
Site-uri utile:
Autoritatea Aeronautică Civilă Română - https://www.caa.ro/ro/pages/drone
ROMATSA R.A. - https://flightplan.romatsa.ro/init/drones (zone geografice UAS)
 
Date de contact pentru Secția survol, relații și reglementări aeronautice:
Telefon: (+ 40) 21.410.01.43
Fax:  (+40) 21.410.26.95
E-mail: aerofoto@mapn.ro
Program de lucru: L-V 08:00-15:00