Aviz filmare / foto aeriană

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 912/2010, cu modificările și completările ulterioare, zborurile pentru activităţi de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1:20.000, fotografiere aeriană sau filmări aeriene pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unui aviz din partea Ministerului Apărării Naţionale (M.Ap.N.). Structura responsabilă din M.Ap.N. este Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice.
 
Pașii de urmat pentru obținerea avizului M.Ap.N. sunt următorii:

 1. Completarea de către solicitant a formularului-tip disponibil aici;
 2. Transmiterea formularului completat la adresa de e-mail aerofoto@mapn.ro, respectând termenul de adresare prevăzut în H.G. 912/2010;
 3. În cazul în care cererea este incompletă, solicitanții vor fi informați cu privire la necesitatea revizuirii acesteia, iar termenul pentru eliberarea avizului va curge din momentul primirii unei cereri complete.
 4. Eliberarea avizului și transmiterea acestuia către solicitant. Avizul este valabil cu respectarea condițiilor prezentate aici;
 5. Avizul poate fi eliberat pentru un zbor, o serie de zboruri sau pentru perioade determinate de timp.
 
Legislație națională:
 1. Legea nr. 21 din 18 martie 2020 privind Codul aerian;  
 2. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 912 din 25 august 2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.
 
Legislație europeană:
 1. Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului european și al Consiliului din 4 iulie 2018;
 2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord;
 3. Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe.
Site-uri utile:
Autoritatea Aeronautică Civilă Română - https://www.caa.ro/ro/pages/drone
ROMATSA R.A. - https://flightplan.romatsa.ro/init/drones (zone geografice UAS)
 
Date de contact pentru Secția survol, relații și reglementări aeronautice:
Telefon: (+ 40) 21.410.01.43
Fax:  (+40) 21.410.26.95
E-mail: aerofoto@mapn.ro