Direcția logisticăDirecţia logistică este structura specializată a Statului ajor al Apărării – SMAp responsabilă cu realizarea şi consolidarea unui sistem logistic integrat, adaptat la configuraţia Armata României şi misiunile acesteia, pe timp de pace şi la război şi realizarea de capabilităţi dislocabile specifice, în măsură să asigure srijinul logistic pe timpul participării la misiuni.


 • Asigurarea cadrului legislativ, organizatoric şi de management pe durata ciclului de viaţă a echipamentelor militare;

 • Managementul resurselor materiale;

 • Asigurarea cadrului legislativ şi coordonarea în domeniul hrănirii şi echipării efectivelor Armatei;

 • Coordonarea sistemului militar de transport;

 • Asigurarea cadrului legislativ şi coordonarea la nivel strategic a realizării sprijinului naţiunii gazdă/HNS;

 • Asigurarea cadrului legislativ necesar implementării în România a pachetelor de capabilităţi finanţate prin Programul NATO de investiţii în securitate/NSIP;

 • Coordonarea administrării patrimoniului imobiliar al structurilor subordonate Statului Major al Apărării;

 • Managementul sistemului informatic logistic al Armatei;

 • Realizarea interfeţei cu organismele militare ale NATO şi UE în domeniul logistic;

 • Coordonarea activităţii de standardizare în domeniul logistic;


Șeful Direcției logistice:
general-maior Liviu Marian MAZILU


CV [română]

Locţiitorul şefului Direcţiei logistice:
general de brigadă Nelu-Gabriel BOŢOG

CV [română, English]

 


 •  Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 257/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă;
 • Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 291/2007 privind staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Românie şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 501/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice din ,,Sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională” în care se aplică acestea, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publica şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 809/1994 privind aprobarea normelor de echipare în timp de pace, a personalului din instituţiile publice aparţinând sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, modificată prin H.G. 1022-2003 pentru modificarea art.4, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1474/2009 privind normele de hrană şi normele de înzestrare cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate