Embleme

Emblemele sunt de onoare şi de merit.

1. Emblemele de onoare sunt prezentate în continuare.
a) Emblema de Onoare a Armatei României
Emblema de Onoare a Armatei României reprezintă cea mai înaltă distincţie militară onorifică din sistemul de distincţii şi însemne militare.
Emblema Onoarea Armatei României şi atestatul se conferă de către ministrul apărării naţionale, din proprie consideraţie sau la propunerea secretarilor de stat, a şefului Statului Major al Apărării ori a şefilor celorlalte structuri centrale ale Ministerului Apărării Naţionale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru fapte deosebite, care au contribuit la ridicarea prestigiului Armatei României, personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, rezerviştilor, veteranilor de război, altor persoane fizice române, precum şi militarilor şi persoanelor fizice străine.
b) Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării
Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării este conferită de şeful Statului Major al Apărării, pentru fapte de eroism săvârşite în timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii în procesul instruirii şi pentru servicii deosebite aduse structurilor militare: personalului militar şi civil al armatei, structurilor din compunerea Statului Major al Apărării, comandamentelor şi unităţilor, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; militarilor străini, structurilor militare, altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
Propunerile pentru acordarea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării sunt înaintate şefului Statului Major al Apărării de şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor de armă, la propunerile ierarhice ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate acestora.
c) Emblema de Onoare a Forţelor Terestre
Emblema de Onoare a Forţelor Terestre este conferită de şeful SMFT pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, obţinerea de rezultate deosebite în procesul instruirii şi devotamentul dovedit în sprijinul structurilor militare subordonate: personalului militar şi civil, precum şi structurilor subordonate; rezerviştilor acestei categorii de forţe, personalului şi structurilor din comandamentele de armă, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; militarilor străini, structurilor militare, altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
Propunerile pentru acordarea Emblemei de Onoare a Forţelor Terestre sunt înaintate ierarhic şefului Statului Major al Forţelor Terestre de comandanţii structurilor subordonate.
d) Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene
Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene este conferită de şeful SMFA pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, obţinerea de rezultate deosebite în procesul instruirii şi devotamentul dovedit în sprijinul structurilor militare subordonate: personalului militar şi civil, precum şi structurilor subordonate; rezerviştilor  acestei categorii de forţe, personalului şi structurilor din comandamente de armă, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; militarilor străini, structurilor militare, altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
Propunerile pentru acordarea Emblemei de Onoare a Forţelor Aeriene sunt înaintate ierarhic şefului Statului Major al Forţelor Aeriene de comandanţii structurilor subordonate.
e) Emblema de Onoare a Forţelor Navale
Emblema de Onoare a Forţelor Navale este conferită de şeful SMFN, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, obţinerea de rezultate deosebite în procesul instruirii şi devotamentul dovedit în sprijinul structurilor militare subordonate: personalului militar şi civil, precum şi structurilor subordonate; rezerviştilor acestei categorii de forţe, personalului şi structurilor din comandamente de armă, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; militarilor străini, structurilor militare, altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
Propunerile pentru acordarea Emblemei de Onoare a Forţelor Navale sunt înaintate ierarhic şefului Statului Major al Forţelor Navale comandanţii structurilor subordonate.
f) Emblema de Onoare a Logisticii
Emblema de onoare a Logisticii este conferită de şeful Statului Major General pentru fapte de eroism săvârşite în timpul îndeplinirii misiunilor, rezultate meritorii în procesul instruirii şi pentru servicii deosebite aduse structurilor militare: personalului militar şi civil al armatei, structurilor din compunerea Statului Major General, comandamentelor şi unităţilor, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; militarilor străini, structurilor militare, altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
Propunerile pentru acordarea Emblemei de Onoare a Logisticii sunt înaintate şefului Statului Major General de şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor de armă, la propunerile ierarhice ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate acestora.
g) Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii
Emblema de onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii este conferită de şeful Statului Major General pentru fapte de eroism săvârşite în timpul îndeplinirii misiunilor, rezultate meritorii în procesul instruirii şi pentru servicii deosebite aduse structurilor militare: personalului militar şi civil al armatei, structurilor din compunerea Statului Major General, comandamentelor şi unităţilor, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; militarilor străini, structurilor militare, altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
Propunerile pentru acordarea Emblemei de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii sunt înaintate şefului Statului Major General de şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor de armă, la propunerile ierarhice ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate acestora.
h) Emblema de Onoare a Informaţiilor pentru Apărare
Emblema de Onoare a Informaţiilor pentru Apărare este conferită de directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării pentru fapte de eroism săvârşite în timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii în procesul instruirii şi pentru servicii deosebite aduse structurilor militare: personalului militar şi civil al armatei, structurilor de specialitate din compunerea armatei, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; militarilor străini, structurilor militare, altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
Propunerile pentru acordarea Emblemei de Onoare a Informaţiilor pentru Apărare sunt înaintate directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării de şefii structurilor subordonate, la propunerile ierarhice ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate acestora.
i) Emblema de Onoare a Prizonierului de Război
Emblema de Onoare a Prizonierului de Război este conferită de şeful Statului Major al Apărării din proprie consideraţie sau la propunerea şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţilor comandamentelor de armă, personalului militar şi civil care a trecut printr-o perioadă de prizonierat sau a fost reţinut ca ostatic şi a manifestat loialitate faţă de interesele Armatei României şi ale aliaţilor.

2. Emblemele de merit
Emblemele de merit cuprind trei clase. Acestea sunt în ordine descrescătoare următoarele: clasa I; clasa a II-a; clasa a III-a.
Emblemele de merit pot fi conferite astfel:
- de ministrul apărării – emblemele de merit clasa I, din proprie consideraţie sau la propunerea secretarilor de stat, a şefului Statului Major General şi a şefilor structurilor centrale subordonate nemijlocit; insignele simbol ale emblemelor de merit vor purta ataşată litera „A”;
- de şeful Statului Major al Apărării - emblemele de merit clasa a  II-a, din proprie consideraţie sau la propunerea şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţilor comandamentelor de armă; insignele simbol ale emblemelor de merit vor purta ataşată litera „G”;
c) de secretarii de stat şi şefii structurilor centrale – emblemele de merit clasa a II-a, din proprie consideraţie sau la propunerea şefilor structurilor subordonate; insignele simbol ale emblemelor de merit vor purta ataşată      litera „C”;
d) de şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei - emblemele de merit clasa a-III-a, din proprie consideraţie sau la propunerea comandanţilor de mari unităţi şi unităţi subordonate; insignele simbol ale emblemelor de merit vor purta ataşată litera „F”.
Propunerile pentru acordarea emblemelor de merit sunt înaintate ierarhic.

Emblemele de merit sunt prezentate în continuare.

a) Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României”
Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” este conferită personalului militar şi civil, precum şi rezerviştilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în arma şi specialitatea militară de care aparţin astfel:
la 10 ani de activitate, Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României”, clasa a III-a;
- la 20 ani de activitate, Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României”, clasa a II-a;
- la 30 ani de activitate, Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României”, clasa I.
b) Emblema de Merit „În Slujba Păcii”
Emblema de Merit „În Slujba Păcii” este conferită personalului militar şi civil, precum şi rezerviştilor pentru merite deosebite în teatrele de operaţii externe, în posturi din comandamentele NATO, ONU, UE şi din reprezentanţele militare ale României. Clasa emblemei de merit este apreciată în funcţie de importanţa activităţii desfăşurate.
c) Emblema de Merit „Acţiuni Umanitare”
Emblema de Merit „Acţiuni Umanitare” este conferită personalului militar şi civil, precum şi rezerviştilor pentru merite deosebite în timpul participării la intervenţii în situaţii de urgenţă în ţară sau străinătate. Clasa emblemei de merit este apreciată în funcţie de importanţa activităţii desfăşurate.
d) Emblema de Merit „Ştiinţa Militară”
Emblema de Merit „Ştiinţa Militară” este conferită astfel:
- Emblema de merit clasa I, pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţă, elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală în domeniul cercetării şi reglementării activităţii sistemului militar, precum şi pentru invenţii şi inovaţii brevetate şi aplicate în armată;
- Emblema de merit clasa a II-a, ofiţerilor şefi de promoţie şi pentru invenţii şi inovaţii omologate cu aplicare posibilă în armată;
- Emblema de merit clasa a III-a, maiştrilor militari şi subofiţerilor şefi de promoţie şi pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice deosebite. 
e) Emblema de Merit „Rezerva Armatei României”
Emblema de Merit „Rezerva Armatei României” este conferită astfel:
- Emblema de merit clasa I, generalilor în rezervă şi retragere pentru merite deosebite în promovarea spiritului militar;
- Emblema de merit clasa a II-a, ofiţerilor în rezervă pentru activitate meritorie ca rezervişti în cadrul unităţilor armatei şi pentru promovarea valorilor militare în orice împrejurare;
- Emblema de merit clasa a III-a, maiştrilor militari, subofiţerilor, gradaţilor şi soldaţilor în rezervă, pentru activitate meritorie în pregătire şi în promovarea valorilor militare.
f) Emblema de Merit „Partener pentru Apărare”
Emblema de Merit „Partener pentru Apărare” este conferită cetăţenilor şi instituţiilor din ţară şi străinătate, persoane fizice sau juridice, pentru contribuţii deosebite la susţinerea activităţilor armatei, asigurarea rezervelor de tehnică şi materiale necesare structurilor militare şi protejarea rezervei de personal a armatei. Clasa emblemei de merit este apreciată în funcţie de importanţa activităţii desfăşurate.
Documentul oficial prin care se certifică conferirea emblemelor de onoare şi de merit este atestatul.
Atestatul are imprimată pe suprafaţa sa însemnul heraldic al structurii emitente şi are înscrise date privind: denumirea distincţiei, clasa acesteia, numărul şi data ordinului de conferire, gradul, numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui, precum şi meritele pentru care se acordă. Pentru structurile militare şi persoanele juridice se trece denumirea acestora.