Reprezentanţa Naţională de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare, Norfolk, SUA


Reprezentanţa Naţională de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) asigură, conform HG nr. 769/2004, legătura directă, consultanţa şi  schimbul de date şi informaţii, la nivel strategic, între Statul Major al Apărării şi ACT  în domeniile specifice  transformării  militare.
Reprezentanţa este subordonată nemijlocit şefului Statului Major al Apărării şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
a) asigură legătura directă dintre Statul Major al Apărării şi ACT sub toate aspectele care vizează armata;
b) asigură permanent schimbul de informaţii dintre Armata României şi ACT, în toate domeniile de interes;
c) coordonează activităţile de cooperare dintre Statul Major al Apărării şi ACT;
d) coordonează şi negociază încadrarea de personal naţional în structurile ACT.


1. Hotărârea de Guvern nr. 769 din 14 mai 2004 privind  organizarea şi funcţionarea Reprezentanţei Naţionale de Legătură  la Comandamentul Aliat pentru Transformare;
2. Hotărârea de Guvern nr. 22 din 15 ianuarie 2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale;
3. Hotărârea de Guvern nr. 837 din 19 octombrie 1995, cu modificările ulterioare, cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;
4. Ordine şi dispoziţii ale ministrului apărării şi ale şefului Statului Major al Apărării.


1. Realizarea comunicării directe între Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT), Statul Major al Apărării, structurile centrale şi categoriile de forţe ale Armatei României; asigurarea consultanţei autorităţilor militare naţionale privind transformarea NATO.
2.  Menţinerea unui sistem de relaţii eficient şi constructiv cu structurile ACT, Statul Major Intrunit (Joint Staff J7 / SUA) şi Centrul de Excelenţă pentru Operaţii Multinationale Intrunite de pe Mare (CJOS COE).
3.  Prezentarea şi susţinerea punctelor de vedere, poziţiilor şi propunerilor naţionale la solicitările ACT privind elaborarea, conţinutul şi fundamentarea conceptelor, proiectelor şi programelor.
4. Informarea ACT cu privire la activităţile şi stadiile îndeplinirii obiectivelor transformării Armatei României. 
5. Coordonarea vizitelor efectuate în România de comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare (SACT), de locţiitorul acestuia şi de şeful de stat major al ACT, precum şi a vizitelor autorităţilor militare naţionale la ACT.
6. Negocierea şi stabilirea funcţiilor pentru personalul militar român în cadrul ACT şi în structurile subordonate.
7. Coordonarea participării reprezentanţilor Armatei României la activităţi şi exerciţii organizate de ACT.
8. Dezvoltarea cooperării bilaterale cu Statul Major Intrunit (Joint Staff J7 / SUA) şi Centrul de Excelenţă pentru Operaţii Multinationale Intrunite de pe Mare (CJOS COE).
9. Coordonarea activităţii personalului militar român încadrat la Statul Major Intrunit (Joint Staff J7 / SUA) şi Centrul de Excelenţă pentru Operaţii Multinationale Intrunite de pe Mare (CJOS COE).
10. Asigurarea asistenţei şi sprijinului administrativ personalului militar român încadrat în structurile ACT, Joint Staff J7 şi CJOS COE.
11. Cooperarea cu reprezentanţele din ţările membre ale NATO şi partenere reprezentate la ACT şi Joint Staff J7. 
12. Desfaşurarea activităţilor specifice de reprezentare şi promovare a intereselor Armatei României la ACT;
13. Menţinerea legăturii şi coordonării permanente cu Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE, Bruxelles şi cu Reprezentanţa Statului Major al Apărării la Comandamentul Aliat pentru Operaţii (SHAPE), Mons, Belgia. 


Reprezentantul militar al șefului Statului Major al Apărării la
Comandamentul Aliat pentru Transformare:  
Comandor(FN) Lucian GRIGORESCUComandorul (FN) Lucian Grigorescu s-a născut pe 22 Septembrie 1973 la Constanța, România. A absolvit Academia Navală Mircea cel Bătrân ca inginer de navigație, hidrografie și transport maritim. A absolvit ca locotenent în anul 1997, a fost avansat la gradul de căpitan în anul 2004, la gradul de locotenent-comandor în anul 2009, la gradul de căpitan-comandor în anul 2014 și la gradul de Comandor în anul 2018.
 Si-a inceput cariera ca ofițer secund la Vedeta Dragoare fluviala (1997-1998), iar ulterior a fost numit ofițer cu navigația la bordul Dragorului maritim 25 (2005-2007), ofițer cu navigația la Puitorul de mine 274 (2004-2005), ofițer secund la Dragorul maritim 25 (2005-2007), commandant la Dragorul maritim 25 (2007-2008) și commandant la Dragorul maritim 29 (2009-2012).

Misiunile pe mare includ a doua activare a Blackseafor (Turcia, Ucraina, Bulgaria-2002 - NO), o lună de instruire la bordul unui Vanator de mine (Germania - 2002), Cooperative Partner 04 - Evaluarea navei de o Echipa NATO (Bulgaria – 2004 - NO), Blackseapartnership 05 (Turcia – 2005 - Ofițer cu operațiile), MCM Livex (Bulgaria - 2005 - XO), MCM Livex (Bulgaria – 2007 - XO), MCM Livex (România – 2009 - Comandant), și Summer Storm Phiblex (România – 2011 - Comandant).
În 2010 a fost primul ofițer român numit la EUNAVFOR OHQ OPERATION ATALANTA (U.K.), ca Info Ops Officer-CJ3/OSG unde s-a implicat in procesul de luare a decizei care a salvat viata celor 10 marinari(un roman) de la bordul navei MV Rhim.
Din 2012 în 2015 a fost Reprezentantul României la Centrul de Excelență pentru Operații Multinationale Întrunite de pe Mare (CJOS COE), Norfolk, SUA, în cadrul Serviciului Planuri și Politici Strategice.  În timpul turului a planificat și coordonat prima vizită istorică a Șefului Statului Major al Forțelor Navale la USFFC/HQ SACT/CJOS COE, vizita DDIR CJOS COE în România (Președintele României, HUMINT COE, Statul Major al Forțelor Navale, Comandamentul Flotei si UNAp) si vizita istorica a Loctiitorului Fortelor Navale SUA(NSF BMD/Aegis Deveselu și autoritățile locale, Departamentul pentru Politica de Apărare, Planificare și relații Internaționale/Ministerul Apărării Naționale si Ceremonia de semnare a Acordului de Cooperare cu Universitatea Națională de Apărare Carol I). În perioada 2015 – 2016 a desfășurat activități în cadrul Serviciului Relații Internaționale al Statului Major al Forțelor Navale unde a sprijint toate vizitele și angajamentele internaționale ale șefului Statului Major al Forțelor Navale.
În perioada 2016 – 2017 a activat în cadrul Combined Strategic Analysis Group la US Central Command ca Strategic Analyst and Action Officer al Comandantului. Pe timpul turului a condus echipa de planificare pentru evenimentul anual multinațional organizat de USCENTCOM, coordonand comunitatea română militară și civilă din Tampa, Florida.
În perioada 2017 – 2019 a îndeplinit atribuțiile funcției de Șef Protocol și Reprezentare la Statul Major al Forțelor Navale și Șef al Cabinetului Șefului Statului Major al Forțelor Navale, unde a propus standardizarea tuturor documentelor și proceselor de protocol, inclusiv Ordinea de precădere în Forțele Navale.

Dezvoltarea profesională și educația personală include: NATO Communication Course, România (2002); Curs de comandanți de navă, România (2004); International Leadership and Management, SUA (2006); International Crisis Command and Control, SUA (2006); International Maritime Officer Course, SUA (2006); Command and Operations School, SUA (2006); Effective Media Relation, SUA (2006); Rule of Law and Disciplined Military Operations, SUA (2006); Introducere în procesul militar de luare a deciziei, România (2008); Introduction to NATO, România (2008); Expeditionary Warfare School, US Marine Corps University (2009); Joint Logistical Operations, SUA (2009); Securitate europeană și politica de apărare, România (2010); Managementul conflictelor și negociere, România (2010); Diplomație și Securitate, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român, România (2010); Master în Management Organizațional și Resurse Umane, România (2011); CSFI-DCOE cyber defense, SUA (2012); Manager de proiecte și Management strategic (2014); Curs avansat operații întrunite multinaționale, UNAp (2015); Peace Support Operations (ONU, 2016); Protocolul și eticheta în diplomație, Ministerul Afacerilor Externe, Institulu Diplomatic Român, România (2016); International Military Officers Forum, NESA Center for Strategic Studies, NDU, SUA (2016); Gender Perspective in Operations and NATO Exercise Planning Course, NATO School Oberammergau. Germania (2018); Higher Command Studies Course, Baltic Defense College, Estonia (2019); Level 5 Effective Coaching and Mentoring, SUA (2019); International Negotiations in the framework of diplomatic activity and commercial transactions (2020); Management of Portfolios and Managing Benefits Foundation, HQ SACT, SUA (2020); Executive Master in Strategic Leadership and Digital Transformation, Center for Strategic Defence Studies, Italia/SUA (2021). Din anul 2021 este inscris la Doctoratul Profesional NATO.
De la numirea ca Reprezentant Militar Național la ACT în anul 2019, a coordonat și a contribuit la vizita DDIR CJOS COE în România (2019 și 2020 pentru reînnoirea Acordului de Cooperare cu UNAp), vizita DSACT în România (2019), vizita de țară a SACT în România (2020) si participarea sefului SMAp la Ceremonia FOC JFC NF si vizita la HQ SACT(2021).
Suplimentar, a fost desemnat ca instructor asociat la Școala de Aplicației a Forțelor Navale pentru dezvoltarea „Leadership” a tinerilor ofițeri proaspăt absolvenți ai Academiei Navale.
A dezvoltat valorile morale esentiale ale Forțelor Navale Române (Onoare, Loialitate, Profesionalism) și a publicat mai multe articole:

Leadership-ul în Forțele Navale;
Emoții Camuflate – Stoicismul în Forțele Armate;
EUNAVFOR Atalanta – Prima operație navală a EU;
Securitatea cibernetică maritimă – pași și initiative;
Oameni puternici mental. Natura și atitudinea individuala;
Leadership efficient. Universalitatea Leadership-ului/Filozofia de Comandă și esențialitatea pentru dezvoltarea carierei.
Snapshot Paper – Prezența coaliției în Irak – benefică pentru Iran?
Studiu strategic – Alegerile prezidențiale din Iran (Mai 2017)
Studiu strategic – Iran – Amenințare sau Oportunitate în Orientul Mijlociu. O revizurie cuprinzătoare pentru înțelegerea acțiunilor acestuia. Cum să echilibrăm influneța Iranului în USCENTCOM AOR.

Pe parcursul carierei a fost medaliat cu Emblema de merit În Serviciul Armatei României (România, 2010), Medalia European Security and Defense Policy Service Medal (Marea Britanie, 2010), Emblema de merit În Serviciul Armatei României (România, 2015), Meritorious Service Medal for Diplomacy (SUA, 2015), Titlul onorific Militar Veteran (România, 2017), Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării (România, 2018) și Emblema de Onoare a Armatei României (România, 2018).

Comandorul (FN) Lucian Grigorescu are o fiică, Melisa.


Captain Lucian Grigorescu was born on the 22nd of September 1973 in Constanta, Romania. He graduated from “Mircea cel Batran” Naval Academy as an engineer in navigation, hydrography and maritime transport. He graduated as lieutenant junior grade in 1997, was promoted to lieutenant in 2004, to lieutenant commander in 2009, to commander in 2014 and to Captain in 2018. 
 He was assigned as XO of a riverine MCM boat (1997 – 1998), navigation officer onboard Minesweeper 29 (1998 - 2004), navigation officer onboard Minelayer 274 (2004 - 2005), XO of Minesweeper 25 (2005 - 2007), CO of Minesweeper 25 (2007-2008) and CO of Minesweeper 29 (2009-2012).

Sea tours include Blackseafor Second Activation (Turkey, Ukraine, Bulgaria -2002– NO), one month training on board of a minehunter (Germany -2002), Cooperative Partner 04 – Ship’s Assessment by NATO Team (Bulgaria-2004 – NO), Blackseapartnership 05 (Turkey -2005– Ops. Off.), MCM Livex (Bulgaria-2005 – XO), MCM Livex (Bulgaria-2007 – XO), MCM Livex (Romania-2009 – CO), and Summer Storm Phiblex (Romania-2011-CO).
In 2010, he was the first Romanian officer assigned to EUNAVFOR OHQ OPERATION ATALANTA (U.K.), as an Info Ops Officer-CJ3/OSG where he took part in the timely decision making process that saved 10 lives on board of MV Rhim.
From 2012 to 2015 he was the Romanian representative to Combined Joint Operations from the Sea Center of Excellence (CJOS COE), Norfolk, US, under the Strategic Plans and Policy Branch. During his tour, he planned and coordinate the first historical visit of Chief of the Romanian Navy to USFFC/HQ SACT/CJOS COE, the DDIR CJOS COE visits in Romania(President of Romania, HUMINT COE, Navy HQ, NDU) and the historical visit of USFFC Deputy/DIR CJOS COE to Romania(Navy HQ, Fleet HQ, NSF BMD/Aegis Deveselu and local authorities, MoND/Department of Defence Policy, Planning and International Relations, NDU-Cooperation Agreement Ceremony).  He also served from 2015 to 2016 under the International Relations Branch at Romanian Navy HQs where he supported all the visits and international engagements of the Chief of Navy.
From 2016 to 2017 he was embedded in Combined Strategic Analysis Group at US Central Command as a Strategic Analyst and Action Officer for the Commander. During his tour, he leaded the planning team for the annual multi-national event organized by USCENCOM and coordinated the Romanian military and civilian community.
From 2017 to 2019 he fulfilled the duties of the Chief of Representation and Protocol Office for the Romanian Naval Forces and Chief of Cabinet for the Chief of Naval Forces, while he proposed the standardization of all protocol related documents and processes, including a Precedence order for the Romanian Navy.

His professional and personal educational development include: NATO Communication Course, Romania (2002); Ship’s Command Course, Romania (2004); International Leadership and Management, US (2006); International Crisis Command and Control, US(2006); International Maritime Officer Course, US (2006); Command and Operations School, USCG (2006); Effective Media Relations, US (2006); Rule of Law and Disciplined Military Operations, US (2006); Introduction to the Military Decision Making Process, Romania (2008); Introduction to NATO, Romania (2008); Expeditionary Warfare School, US Marine Corps University (2009); JOINT Logistical Operations, US (2009); European Security and Defense Policy, Romania (2010); Conflict Management and Negotiation, Romania (2010); Diplomacy and Security, MFA, Romanian Diplomatic Institute, Romania (2010); Master of Science in Human Resources and Organizational Management, Romania (2011); CSFI-DCOE cyber defense, US (2012); Project Manager and Strategic Management (2014); Advanced Multinational Joint Operations at Operational and Strategic Level Course, ROU NDU (2015); Peace Support Operations (UN, 2016), Protocol and Etiquette in Diplomacy, MFA, Romanian Diplomatic Institute, Romania (2016), International Military Officers’ Forum, NESA Center for Strategic Studies, NDU, US (2016), Gender Perspective in Operations and NATO Exercise Planning Course, NATO School Oberammergau, Germany (2018), Higher Command Studies Course, Baltic Defence College, Estonia (2019), Level 5 Effective Coaching and Mentoring, US (2019), International Negotiations in the framework of diplomatic activity and commercial transactions(2020), Management of Portfolios and Managing Benefits Foundation, HQ SACT, US (2020), Presentation Skills Course, HQ SACT,US (2021), Executive Master in Strategic Leadearship and Digital Transformation, Center for Strategic Defence Studies, Italy/US(2021). Since 2021 he is a NATO Proffesional Doctoral candidate.
Since his assignement as a National Military Representative to ACT in 2019, he coordinated and contributed to DDIR CJOS COE’s visit in Romania(2019 and 2020 for the renewal of Cooperation Agreement with ROU NDU), DSACT’s visit to Romania(2019), SACT’s country visit to Romania(2020) and the ROU CHOD’s visit in the US for FOC JFC NF Ceremony and HQ SACT. 
 In addition, he had been assigned as an associate instructor to Postgraduate Romanian Navy School for developing „Leadership” in junior officers recently graduated from Naval Academy.
He developed the core values of the Romanian Navy (Honor, Loyalty, Professionalism), and published different articles:
Leadership in the Naval Forces;
Camouflaged emotions – Stoicism in the Armed Forces;
Eunavfor Atalanta – First EU Naval Operation;
Maritime Cyber Security – Steps and Initiatives
Mentally strong people. Nature and individual attitude.
Effective Leadership. The universality of Leadership/Command Philosophy and the essentiality for career development.
Snapshot Paper - Coalition Presence in Iraq - Beneficial to Iran?
Strategy Paper - Iran Presidential Election (May 2017)                                                                   
Strategy Paper - Iran – Threat or Opportunity in the Middle East.  A comprehensive  review to understand its actions. How to balance Iran’s influence in the USCENTCOM AOR.

Throughout his career he had been rewarded The Honorific Insignia for Service (Romania, 2010), The European Security and Defense Policy Service Medal (U.K, 2010), The Honorific Insignia for Service (Romania, 2015), Meritorious Service Medal for Diplomacy (US, 2015), The “Veteran” Honorific Title (Romania, 2017), The Defense Staff’s Emblem of Honor (Romania, 2018) and The Romanian Armed Forces Emblem of Honor (Romania, 2018).                                                              

Captain (N) Lucian Grigorescu has one daughter, Melisa