Reprezentanţa Naţională de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare, Norfolk, SUA


Reprezentanţa Naţională de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) asigură, conform HG nr. 769/2004, legătura directă, consultanţa şi  schimbul de date şi informaţii, la nivel strategic, între Statul Major al Apărării şi ACT  în domeniile specifice  transformării  militare.
Reprezentanţa este subordonată nemijlocit şefului Statului Major al Apărării şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
a) asigură legătura directă dintre Statul Major al Apărării şi ACT sub toate aspectele care vizează armata;
b) asigură permanent schimbul de informaţii dintre Armata României şi ACT, în toate domeniile de interes;
c) coordonează activităţile de cooperare dintre Statul Major al Apărării şi ACT;
d) coordonează şi negociază încadrarea de personal naţional în structurile ACT.


1. Hotărârea de Guvern nr. 769 din 14 mai 2004 privind  organizarea şi funcţionarea Reprezentanţei Naţionale de Legătură  la Comandamentul Aliat pentru Transformare;
2. Hotărârea de Guvern nr. 22 din 15 ianuarie 2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale;
3. Hotărârea de Guvern nr. 837 din 19 octombrie 1995, cu modificările ulterioare, cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;
4. Ordine şi dispoziţii ale ministrului apărării şi ale şefului Statului Major al Apărării.


1. Realizarea comunicării directe între Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT), Statul Major al Apărării, structurile centrale şi categoriile de forţe ale Armatei României; asigurarea consultanţei autorităţilor militare naţionale privind transformarea NATO.
2.  Menţinerea unui sistem de relaţii eficient şi constructiv cu structurile ACT, Statul Major Intrunit (Joint Staff J7 / SUA) şi Centrul de Excelenţă pentru Operaţii Multinationale Intrunite de pe Mare (CJOS COE).
3.  Prezentarea şi susţinerea punctelor de vedere, poziţiilor şi propunerilor naţionale la solicitările ACT privind elaborarea, conţinutul şi fundamentarea conceptelor, proiectelor şi programelor.
4. Informarea ACT cu privire la activităţile şi stadiile îndeplinirii obiectivelor transformării Armatei României. 
5. Coordonarea vizitelor efectuate în România de comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare (SACT), de locţiitorul acestuia şi de şeful de stat major al ACT, precum şi a vizitelor autorităţilor militare naţionale la ACT.
6. Negocierea şi stabilirea funcţiilor pentru personalul militar român în cadrul ACT şi în structurile subordonate.
7. Coordonarea participării reprezentanţilor Armatei României la activităţi şi exerciţii organizate de ACT.
8. Dezvoltarea cooperării bilaterale cu Statul Major Intrunit (Joint Staff J7 / SUA) şi Centrul de Excelenţă pentru Operaţii Multinationale Intrunite de pe Mare (CJOS COE).
9. Coordonarea activităţii personalului militar român încadrat la Statul Major Intrunit (Joint Staff J7 / SUA) şi Centrul de Excelenţă pentru Operaţii Multinationale Intrunite de pe Mare (CJOS COE).
10. Asigurarea asistenţei şi sprijinului administrativ personalului militar român încadrat în structurile ACT, Joint Staff J7 şi CJOS COE.
11. Cooperarea cu reprezentanţele din ţările membre ale NATO şi partenere reprezentate la ACT şi Joint Staff J7. 
12. Desfaşurarea activităţilor specifice de reprezentare şi promovare a intereselor Armatei României la ACT;
13. Menţinerea legăturii şi coordonării permanente cu Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE, Bruxelles şi cu Reprezentanţa Statului Major al Apărării la Comandamentul Aliat pentru Operaţii (SHAPE), Mons, Belgia. 


Reprezentantul militar al șefului Statului Major al Apărării la Comandamentul Aliat pentru Transformare:  
colonel Gabriel TOMA


CV [English]