Direcția operațiiDirecţia operaţii este structura de specialitate a Statului Major al Apărării (SMAp), în subordinea Locţiitorului pentru operaţii şi instrucţie, care sprijină echipa de comandă a SMAp în planificarea pe termen scurt şi mediu a operaţiilor strategice şi conducerea structurii de  forţe.


Direcţia operaţii răspunde de planificarea pe termen scurt şi mediu şi conducerea operaţiilor strategice prin efort propriu şi/sau în context aliat, de planificarea şi conducerea operaţiilor psihologice, informaţionale şi a cooperării civili-militari (CIMIC).

Direcţia operaţii are în responsabilitate sprijinul operaţiilor strategice prin implementarea concepţiei privind comanda şi controlul, gestionarea capacităţii de luptă a forţelor din compunerea Armatei României, protecţia forţei, managementul ţintelor, sprijinul de geniu, EOD şi CIED, apărare antiaeriană şi antirachetă şi sprijin comunicare strategică.

Direcţia operaţii coordonează, la nivel strategic, participarea forţelor Armatei României la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional.

Toate microstructurile din compunerea Direcţiei operaţii elaborează doctrinele, manualele, regulamentele şi instrucţiunile specifice domeniului operaţii.


Direcţia operaţii este organizată pe servicii şi birouri care îndeplinesc atribuţii conform domeniilor de responsabilitate ale direcţiei, astfel:

 • Serviciul planuri strategice;

 • Serviciul operaţii strategice;

 • Serviciul operaţii neconvenţionale;

 • Serviciul sprijin operaţii strategice

 • Biroul pregătirea operativă a teritoriului pentru apărare;

 • Biroul coordonare executivă şi registratură.


Șeful Direcției Operații: 
general-maior Florin-Marian BARBU


CV [English]
Locțiitorul șefului Direcției Operații: 
general de brigadă Cornel-Traian SCURT


CV [
română] [English]

 


Legi, H.G., ordine etc.

 1. Constituţia României republicată.

 2. Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României cu modificările şi completările ulterioare.

 3. Legea nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de urgenţă.

 4. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale cu modificările ulterioare.

 5. Legea nr. 291/2007, republicată privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României.

 6. Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

 7. SMG/FOP-3.16 – Doctrina operaţiilor psihologice/2007.

 8. SMG-128/2010 – Dispoziţia privind tacticile, tehnicile şi procedurile pentru controlul spaţiului aerian integrat.

 9. SMG-18/2014 – SMG/PF-3 Doctrina pentru operaţii întrunite a Armatei României.

 10. SMG-74/2016 – Dispoziţia şefului Statului Major General pentru stabilirea responsabilităţilor privind planificarea, pregătirea, participarea, conducerea şi susţinerea structurilor militare şi personalului la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

 11. SMG-115/2016 – Doctrina pentru managementul întrunit al ţintelor în Armata României.

 12. SMG-101/2011 – SMG/CO-10.1 Doctrina operaţiilor informaţionale.

 13. SMG-90/2013 – Manualul operaţiilor informaţionale.

 14. SMG-36/2012 – Doctrina privind participarea la operaţii multinaţionale împotriva insurgenţei.

 15. SMG-60/2012 – Manualul de evaluare al operaţiilor.

 16. SMG-72/2012 – Dispoziţia şefului Statului Major General şi a secretarului pentru politica de apărare şi planificare pentru aprobarea ToR GLOLI.

 17. SMG-34/2013 – Doctrina privind participarea la operaţii de răspuns la crize non-articol 5.

 18. SMG-79/2013 – SMG/PFA-5.2 Doctrina pentru cooperare civili-militari (CIMIC).

 19. SMG-101/2015 – Manualul pentru cooperarea civili-militari (CIMIC).

 20. SMG-3/2016 – Manualul de planificare a operaţiilor.


Biroul pregătirea operativă a teritoriului pentru apărare care realizează şi avizarea documentaţiilor pentru construcţii.
 

Documente suplimentare pentru avizarea parcurilor eoliene:

- Extras din procedura privind consultanţa beneficiarilor/investitorilor pentru realizarea noilor obiective de investiţii şi dezvoltarea celor existente în zone care sunt dispuse, îşi desfăşoara activitatea şi pot fi afectate misiunile structurilor Forţelor Aeriene.

- Documentar privind parcurile cu centrale eoliene şi impactul asupra descoperirii şi urmăririi aeronavelor de către radarele din cadrul sistemului de supraveghere aeriană.