Centrul Național Militar de ComandăCNMC (N) este structura operaţională specializată, la nivel strategic, destinată:
- asigurării primelor elemente de sprijin decizional ministrului apărării naţionale şi şefului Statului Major al Apărării, pe baza datelor şi informaţiilor obţinute în urma monitorizării activităţilor curente desfăşurate în Armata României, precum şi a acelora furnizate de structuri similare din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau existente la nivelul NATO şi UE;
- asigură fluxul informaţional-decizional la nivel strategic, necesar şefului Statului Major al Apărării pentru conducerea structurii de forţe ale armatei, pe teritoriul statului român sau în context internaţional, conform responsabilităţilor atribuite de lege.


  1. MONITORIZAREA BACO/TN/ZIS/I&W
  2. INTEGRAREA IMAGINII STRATEGICE
  3. AVERTIZAREA ȘI ÎNȘTIINȚAREA
  4. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ 
  5. MANAGEMENTUL SPECTRULUI ELECTROMAGNETIC
  6. APĂRARE CBRN
  7. NEPROLIFERAREA ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ
  8. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
  9. MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN


Nucleul CNMC se constituie, din timp de pace, ca structură distinctă în subordinea şefului Statului Major al Apărării, coordonată de locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Apărării, în măsură să asigure:

- sprijinul şefului Statului Major al Apărării pentru exercitarea comenzii şi controlului operaţional asupra structurii de forţe a Armatei; 
- coordonarea managementului fluxului informaţional-decizional în domeniul operaţional, pentru realizarea imaginii strategice integrate, în sprijinul procesului decizional;
- cooperarea cu structuri cu atribuţii similare, din cadrul altor instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale pentru coordonarea participării forţelor şi mijloacelor Ministerului Apărării Naţionale la managementul crizelor pe plan naţional şi în context internaţional;
- relaţionarea cu celelalte instituţii publice centrale, pentru coordonarea aplicării în armată a prevederilor Regulamentului Sistemului NATO/UE de Răspuns/Management al Crizelor;
- coordonarea punerii în aplicare a planurilor de cooperare cu celelalte instituţii publice centrale şi locale pentru soluţionarea crizelor în derulare;
- punerea în aplicare a planurilor pentru situaţii neprevăzute, elaborate la nivelul Statului Major al Apărării.


Comandant:
General de brigadă Adrian RICU

Locţiitor al comandantului:
Colonel Vasile Popescu 

Şef de stat major:
Comandor Gheorghita Balan