Direcția comunicații și tehnologia informației     Direcția Comunicații și Tehnologia Informației este structura specializată a Statului Major al Apărării responsabilă cu planificarea, organizarea şi coordonarea dezvoltării sistemelor şi serviciilor de comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică, pentru realizarea capabilităţilor de comandă, control, comunicații, computere, informații, supraveghere și recunoaștere (C4ISR) strategice și întrunite, interoperabile NATO și UE, pe timp de pace, criză și război.

 


 • planificarea capabilităţilor de comunicaţii şi informatică pentru realizarea sistemelor C4ISR în Armata României;

 • organizarea comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei pentru sprijinul acţiunilor militare la nivel strategic, controlul şi evaluarea funcţionării acestora;

 • stabilirea normelor și procedurilor specifice managementul informaţional în mediul electronic la nivelul SMAp și a structurilor subordonate;

 • coordonarea dezvoltării sistemelor şi serviciilor de comunicaţii, tehnologia informaţiei şi de apărare cibernetică pentru realizarea şi integrarea sistemelor C4ISR în Armata României;

 • planificarea şi conducerea operaţiilor din spaţiul cibernetic;

 • managementul spectrului radio alocat Ministerului Apărării Naţionale.

În scopul sincronizării acţiunilor necesare îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor specifice Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei coordonează:

 • Agenţia militară pentru managementul frecvenţelor radio;

Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei reprezintă Ministerul Apărării Naţionale în relaţia cu:

 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;

 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;

 • Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii a CSAŢ;

 • alte structuri din cadrul SAOPSN, Consiliul NATO pentru C3, Agenţia NATO pentru C3, Agenţia Europeană de Apărare. • Legea 346 din 21 iulie 2006, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 167 din 2017;

 • Regulamentul de organizare şi funcționare al S.M.Ap (SMAp/S-107/12.12.2017);

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al M.Ap.N.(M/S-156/28.11.2017);

 • Doctrină nr. S.M.G.-44 din 03 iulie 2013, Doctrina managementului informaţional în Armata României;


Șeful Direcției comunicații și tehnologia informației (CIO): 
general-maior Adrian BRÎNZĂ 


 


CV [română]

Locțiitorul șefului Direcției comunicații și tehnologia informației: 
colonel Dănuț ȚIGĂNUȘ