Direcția structuri și planificarea înzestrăriiStructură din cadrul Statului Major al Apărării responsabilă de planificarea şi monitorizarea activităţilor de implementare a programelor de constituire, reorganizTaieare şi modernizare a structurilor din compunerea Armatei României, în funcţie de priorităţile şi de resursele alocate, în scopul realizării unei structuri de forţe modernă, redusă, profesionalizată, echipată adecvat, dislocabilă, interoperabilă, cu o conducere flexibilă, având capacitatea de a acţiona întrunit şi de a fi angajată într-un spectru de misiuni în concordanţă cu angajamentele faţă de NATO şi UE, precum şi coordonarea unitară a proceselor de elaborare şi derulare a programelor majore aferente Statului Major General şi structurii de forţe a Armatei României.


 • Proiectarea structurală şi dimensionarea organizatorică a armatei româniei;
 • Elaborarea şi gestionarea documentelor specifice organizării structurilor;
 • Planificarea înzestrării cu tehnică şi echipamente militare;
 • Coordonarea activităţilor de emitere a cerinţelor operaţionale şi elaborarea normativelor de înzestrare;
 • Coordonarea unitară a proceselor de elaborare şi derulare a programelor majore aferente statului major general şi structurii de forţe a armatei româniei;
 • Participarea la elaborarea documentelor în sprijinul planificării apărării;
 • Centralizarea, analizarea şi evaluarea costurilor estimate pentru funcţionarea structurilor şi capabilităţilor militare. 


Șeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării: Locțiitorul șefului Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării:
comandor Octavian TĂRĂBUȚĂ
CV [română]
 


 • Legea nr. 346 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • Strategia de Transformare a Armatei României;
 • Legea 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
 • OuG. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 • Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării;
 • Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară;
 • Legea  nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;
 • Ml-387/2006 Concepţia de înzestrare cu echipamente majore a Armatei României în perioada 2005-2006;
 • Strategia de înzestrare a Armatei României;
 • M-9/2008 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării;
 • MS-81/2008 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Şefilor Statelor Majore;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Militar al Statului Major General;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Achiziţii (CODA);
 • M-86/2010 Ordinul pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor (CSC);
 • Ordinul ministrului apărării naţionale privind implementarea sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare a forţelor, activităţilor şi resurselor în MApN, nr. M-12/2000;
 • Instrucţiuni privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea forţelor, activităţilor şi resurselor în MApN, aprobate prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-90/2001;
 • Precizări privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea în MApN (document anual), aprobat prin Dispoziţia secretarului de stat pentru politica de apărare şi planificare nr. PA-1/2014. 
 • SMG-91/2010-Dispoziţia privind emiterea cerinţelor tehnico-operaţionale pentru produsele cu destinaţie militară;
 • SMG-19/2013 – Dispoziţia privind coordonarea programelor majore aferente SMG şi structurii de forţe;
 • Instrucţiunea 1.1000.3 privind interacţiunea dintre sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare, sistemul de emitere a cerinţelor şi sistemul de management al achiziţiilor pentru apărare;
 • Instrucţiunea 1.1000.4 privind procesele de testare, evaluare şi omologare a produselor;
 • Instrucţiunea 1.1000.5 privind managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică pentru tehnică şi tehnologii militare.