Direcția planificare strategică      Direcţia planificare strategică asigură sprijinul şi expertiza necesare luării deciziei de către conducerea Statului Major General şi asistă structurile din compunerea şi subordinea SMG, în continuarea procesului de transformare a Armatei României, consolidarea statutului de membru al NATO, participarea la dimensiunea militară PSAC a UE, implementarea ţintelor de capabilităţi şi elaborarea planurilor de implementare a ţintelor de capabilităţi.
     Activitatea Direcţiei planificare strategică se materializează în elaborarea documentelor programatice (planuri, scenarii, concepte, sinteze, studii şi evaluări strategice) care servesc la fundamentarea deciziilor liderilor militari, implementarea  programelor şi proiectelor politico-militare şi militare asumate la nivel naţional şi internaţional, precum şi în conducerea acţiunilor Armatei României pe timp de pace, în situaţii de criză şi/ sau la război.


• Strategii şi planificare în domeniul apărării;
• Hotărârea nr. 832 din 11 august 2021 pentru aprobarea Strategiei militare a României 
• Planificarea operaţiilor; 
• Transformare în domeniul militar; 
• Planificarea forţei;
• Planificarea forţelor pentru misiuni externe; 
• Capabilităţi militare şi concepte din domeniul transformării; 
• Relaţia militară cu NATO, UE, ONU, OSCE şi iniţiative regionale.


Șeful Direcţiei planificare strategică:
general-maior Remus-Hadrian BONDOR 


Legea nr. 45/1994, Legea apărării naţionale a României;
• Legea nr. 346/2006,  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
• Legea nr. 203/ 2015, privind planificarea apărării;
• Legea nr. 121/2012, privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
• Strategia naţională de apărare a ţării;
• Carta albă a apărării;
• Strategia militară;
• Programul privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României până în anul 2040;
• Strategia de întrebuinţare a forţelor Armatei României la misiuni în afara teritoriului statului român;
• Legi şi hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, ordine ale ministrului apărării naţionale, precum şi ordine şi dispoziţii ale şefului Statului Major General pe domeniile de competenţă ale direcţiei.