Direcția instruire și doctrină         Direcția instruire și doctrină este structura din compunerea Statului Major al Apărării care are în responsabilitate coordonarea planificării și desfășurării instruirii (individuală și colectivă), elaborarea, și actualizarea actelor normative specifice domeniilor de responsabilitate și al regulamentelor militare generale.


Direcția instruire și doctrină este organizată pe microstructuri. Toate aceste microstructuri au în componența lor compartimente, birouri, secții.


 • Instrucție întrunită;
 • Planificare si coordonare exerciții;
 • Operaționalizare si evaluare forțe;
 • Doctrine și reglementări;
 • Învățământ;
 • Educație.


 • Coordonarea procesului de elaborare, aprobare și execuție a planului anual cu principalele activități ale smap;
 • Instruirea comandamentelor și a forțelor;
 • Managementul bazei materiale de instrucție;
 • Managementul exercițiilor naționale și multinaționale;
 • Dezvoltarea doctrinelor și a conceptelor din domeniul instruirii comandamentelor și forțelor și elaborarea regulamentelor militare generale;
 • Standardizarea și interoperabilitatea în domeniul militar;
 • Coordonarea și monitorizarea activităților specifice domeniului lecții învățate;
 • Managementul formării personalului militar în rezervă;
 • Învățământul militar;
 • Managementul activităților de educație fizică și sportive în Armata României.


​Şeful Direcției instruire și doctrină:
Locțiitorul șefului Direcției instruire și doctrină:
colonel Vasile ENE

CV [română]


• Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 49/2007, Legea nr. 173/2007, Legea nr. 194/2007, OUG nr. 61 nr. 69/2009, Legea nr. 60/2010 (aprobă OUG nr. 61/2009); Legea nr. 29/2011;

• Legea nr. 362/2004-NATO SOFA - pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți La Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor, semnat La Londra la 19 iunie 1951, și La Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat La Paris la 28 august 1952;

• Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale modificată și completată prin Legea nr. 76/2015 și Legea nr. 167/2017;

• Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, modificată și completată prin Legea nr. 23/2012, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 51/2010 și Legea nr. 82/2015;

• Legea nr. 268/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României;

• Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, modificată și completată prin Legea nr. 255/2013 și Legea nr. 189/2015;

• Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român;

• Legea nr. 290/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite ale Americii în Romania;

• Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari;

• HG nr. 1035/2003 pentru stabilirea responsabilităților privind coordonarea unitară a deplasării forțelor armate romane și străine pe teritoriul României;

• A.N.S.-1, Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor și manualelor militare în Ministerul Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 68/2008, modificat și completat prin M.S. 4/2011;

• H.G. nr. 1374/2004 privind procedura de încheiere a Înțelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forțele armate străine, modificată și completată prin Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 42/2004;

• MS 1/2012 pentru aprobarea Directivei nr. 4 privind cooperarea internațională în domeniul apărării modificat și completat prin M.S. 21/2013 și M.S. 54/2013;

• M 2/2012 privind participarea forțelor Armatei României la exerciții sau antrenamente multinaționale;

• MS-9/2017 - Ordinului ministrului apărării pentru aprobarea instrucțiunilor privind planificarea și desfășurarea exercițiilor de instruire prin simulare constructivă în Armata României.