Contact

STATUL MAJOR AL APĂRĂRII
Strada Izvor, nr.110, sector 5, cod poştal 050561   
RELAŢII CU PUBLICUL(Audienţe, petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri)
Miercuri, începând cu ora 15:00.

Audienţe: Telefon: 021-402.34.00 interior 1001.689 sau 1001.830; 
021-410.40.40 interior 1001.689 sau 1001.830 
Tel/Fax: 021.319.57.90 
E-mail:rpSMAp@mapn.ro 
 
SECȚIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE/STATUL MAJOR AL APĂRĂRII
Tel./Fax: 031-426.07.27 
DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Tel.: 021-402.34.00 sau 021 -410.40.40 interior 1011.601; Fax: 021-319.56.98; 
E-mail:drp@mapn.ro