Contact

STATUL MAJOR AL APĂRĂRII
Strada Izvor, nr.110, sector 5, cod poştal 050561   
RELAŢII CU PUBLICUL(Audienţe, petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri)
În contextul declarării infecției COVID19 drept pandemie și din cauza riscului crescut de continuare a răspândirii infecției la nivel național, activitatea de relații cu publicul la nivelul Statului Major al Apărării se va desfășura, după cum urmează: 
- în perioada stării de alertă nu se vor mai desfășura audiențe la sediul Statului Major al Apărării;
- solicitările pentru audiențe și petițiile vor fi transmise, pe cât posibil, electronic, la adresa de e-mail, rpSMAp@mapn.ro, sau prin Poșta Română, la adresa Strada Izvor, nr.110, sector 5, cod poştal 050561, București.


Audienţe: Telefon: 021-402.34.00 interior 1001.689 sau 1001.830; 
021-410.40.40 interior 1001.689 sau 1001.830 
Tel/Fax: 021.319.57.90 
E-mail:rpSMAp@mapn.ro 
 
SECȚIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE/STATUL MAJOR AL APĂRĂRII
Tel./Fax: 031-426.07.27 
DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Tel.: 021-402.34.00 sau 021 -410.40.40 interior 1011.601; Fax: 021-319.56.98; 
E-mail:drp@mapn.ro