Reprezentanța SMAp la Comandamentul suprem al forțelor aliate din Europa (SHAPE)


Reprezentanţa Statului Major al Apărării la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE), structură a Ministerului Apărării aflată în subordinea Statului Major al Apărării, asigură reprezentarea, legătura şi consultanţa cu structura NATO de la Mons, Belgia. Reprezentanţa, situată în sediul SHAPE, are şi scopuri, obiective şi sarcini naţionale. Conform directivelor SHAPE, ea interacţionează permanent cu toate elementele structurale ale acestui comandament al NATO.

Reprezentanţa are rolul de a asigura legătura directă dintre şeful SMAp şi Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), dintre structurile SMAp, statele majore ale categoriilor de forţe armate şi SHAPE pentru toate aspectele care vizează Armata României. Ea asigură asistenţă şi sprijin administrativ pentru întregul personal român la SHAPE.

În îndeplinirea atribuţiilor, pentru realizarea coerenţei şi eficienţei în activitatea de reprezentare naţională şi evitarea suprapunerilor, reprezentanţa menţine  legătura permanentă, se informează şi colaborează  în domeniul activităţilor de interes comun cu Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE şi  cu Reprezentanţa Naţională de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare (RNL).

Relaţiile de colaborare dintre reprezentanţă şi structurile de legătură ale ţărilor membre ale NATO şi UE şi ale statelor partenere/candidate la NATO şi UE se desfăşoară în conformitate cu procedurile agreate şi convenite în cadrul Alianţei  şi al UE, pe baza ordinelor şi dispoziţiilor şefului SMAp.


Baza legală de funcţionare a Reprezentanţei SMAp la SHAPE este Hotărârea de Guvern nr. 172/13 februarie 2003  privind  adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul General al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE, cu modificările şi completările ulterioare, aplicată prin Ordinul ministrului apărării nr. M90 /10.05.2007 privind competenţele, atribuţiile specifice şi diagrama de relaţii a reprezentanţelor militare ale României la Cartierul General al NATO, la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa SHAPE şi la Comandamentul Aliat pentru  Transformare.  


Reprezentantul SMAp la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE)
General-maior Constantin DOBRE
CV[română]