Comandamentul Forțelor ÎntruniteComandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu’’ continuă tradiţia unor structuri de comandă cu misiuni similare, care au existat în Armata României începând cu anul 2000. Prima dintre acestea, Comandamentul 2 Operaţional Întrunit, a funcţionat în garnizoana Buzău până în martie 2004 şi a avut ca obiectiv principal, sprijinirea activităţilor desfăşurate în scopul aderării României la Alianţa Nord-Atlantică. Începând cu iauarie 2003, acesta a exercitat conducerea operaţională a structurilor militare dislocate în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest, Irak şi Afganistan, fiind transformat în Comandamentul Operaţional Întrunit în martie 2009, pentru ca în aprilie anul următor să devină Centrul de Conducere Operaţională. Misiunea principală a acestor structuri a rămas conducerea operaţională a contingentelor româneşti dislocate în afara teritoriului național, dar exercitarea atribuţiilor s-a realizat dintr-o nouă locaţie din garnizoana Bucureşti. Cea mai importantă transformare a avut loc la 01 octombrie 2014, când Centrul de Conducere Operaţională a devenit Comandamentul Forţelor Întrunite.
În data de 10 noiembrie 2017, Comandamentul Forțelor Întrunite a primit Drapelul de Luptă.
Armata României, prin Comandamentul Forțelor Întrunite, contribuie la creșterea prestigiului national și a capacității României de a-și asuma obiectivele ce-i revin, precum și la efortul de pregătire și instruire în domeniul apărării pe plan national.
Comandamentul Forțelor Întrunite susține procesul de planificare și conducere a exrcițiilor și operațiilor întrunite de nivel operativ desfășurate pe teritoriul national, independent sau în comun cu structure militare din țări membre NATO sau coaliție.
În anul 2021, pe durata exercițiului DACIA 21, comandamentul a atins Capacitatea Operațională Inițială (IOC), iar în anul 2022, odată cu exercițiul HISTRIA 22, Capacitatea Operațională Completă (FOC).
 


 Misiunea Comandamentului Forțelor Întrunite este de a exercita funcțiile de planificare, conducere și coordonare ce revin eșalonului de nivel operativ din Armata României.

Una din responsabilitățile de bază ale Comandamentului este de a exercita comanda operaţională asupra unităților, subunităților și personalului militar participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului național. Pentru îndeplinirea aceasteia, comandamentul este implicat în evaluarea pregătirii predislocare a acestor contingente, emiterea ordinelor de misiune, direcționarea permanentă a activității în teatrul de operații și coordonarea activităților de sprijin necesare. Deasemenea, personalul comandamentului răspunde de planificarea și executarea excercițiilor de nivel operativ din Armata României, cu preluarea temporară a comenzii operaționale a forțelor participante la activitățile de instruire colectivă. Comandamentul exercită prin Componentele operaționale din subordinea Statelor Majore ale Categoriilor de Forțe și a Comandamentelor de sprijin, controlul operațional al forțelor și mijloacelor care execută serviciu de luptă permanent, cu excepția SLPPA – Poliție Aeriană.
 


 


Comandant:
general-maior Valerică VRĂJESCU

 


 

 1. Constituţia României;
 2. Legea Apărării nr. 45 /1994;
 3. Legea de organizare şi funcţionare a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 415/2002;
 4. Legea de organizare şi funcţionare a Ministerului Apărării Naţionale, nr 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea privind planificarea apărării nr. 203/2015;
 6. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019;
 7. Carta Albă a Apărării, elaborată de MApN în anul 2015;
 8. Strategia Militară a României, elaborată de MApN în anul 2016;
 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, nr. 1 /1999;
 10. Concepţia privind conducerea structurii de forţe a Armatei României, nr. CP1 (S)-255 din 13.08.2014, aprobată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. S-86 din 30.09.2014;
 11. Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. S-9/2013 pentru aprobarea Programului multianual de restabilire a capacităţii de luptă a Armatei României pentru perioada 2013-2016 şi de perspectivă, până în anul 2022;
 12. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 152/2012 privind elaborarea Planului-cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României;
 13. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 84/2016 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale”;
 14. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.77/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale;
 15. Ordinul ministrului apărării naţionale, nr.M.S. 20/2014 pentru aprobarea „Log. 114, Instrucţiuni privind asigurarea tehnică cu armament şi muniţii în armată pe timp de pace, precum şi pe timp de pace, precum şi pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului atatului român”;
 16. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 55/1999 pentru aprobarea Instructiunilor privind întocmirea Registrului istoric si a Jurnalului Actiunilor Militare;
 17. Aprobarea ministrului apărării naţionale pe raportul nr. G-S/494 din 07.07.2014, pentru transformarea Centrului de Conducere Operaţională din subordinea Statului Major General în Comandamentul Forţelor Întrunite;
 18. Regulamentul Serviciului Interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 97 din 02.09.2014;
 19. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 40 din 11.05.2015 pentru modificarea şi completarea regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din ministerul apărării naţionale, aprobat prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2012;
 20. "R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.-38 din 15.03.2016;
 21. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 53 din 08.06.2015 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale;
 22. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 97 din 02.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior;
 23. Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 63 din 10.06.2013, completat şi modificat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.133 din 10.11.2016;
 24. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 101/ 2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă;
 25. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 96/2008 pentru aprobarea “L - 4/1, Instrucţiuni privind hrănirea în ministerul Apărării pe timp de pace”;
 26. S.S.M.-1, Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.219/2007;
 27. “Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Armata României” aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 28. Metodologia privind elaborarea planului cu principalele activităţi şi gestionarea acestuia în SMG şi structurile subordonate nr. S.M.G.-2 din 13.01.2012;
 29. Dispoziţia pentru stabilirea responsabilităţilor operaţionale privind pregătirea şi conducerea structurilor militare şi a personalului care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului roman, nr. S.M.G./S-74 din 01.08.2016;
 30. Dispoziţia şefului Statului Major General pentru aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare la pace a Statului Major General” nr. S.M.G./S-26 din 22.02.2016;
 31. Dispoziţia şefului Statului Major General privind operaţionalizarea, menţinerea capacităţii de luptă şi evaluarea operaţională a structurii de forţe a Armatei României, nr. S.M.G./S-80 din 12.08.2016;
 32. Dispoziţia privind paza, intervenţia, accesul, ordinea interioară şi administrarea Obiectivului M-100, nr. S.M.G./S-6 din 28.01.2015;
 33. S.M.G./P.F.-3, Doctrina pentru operaţii întrunite a Armatei României, aprobată cu ordinul  şefului Statului Major General nr. S.M.G.-18 din 11.03.2014;
 34. Manualul de planificare a operaţiilor, aprobat cu ordinul şefului Statului Major General nr. S.M.G.-3 din 11.01.2016;
 35. Concepţia privind dezvoltarea sistemelor şi capabilităţilor de informaţii, supraveghere şi cercetare, nr A/S 7 din 30.09.2015;
 36. Manualul privind procedurile de informaţii militare pentru sprijinul operaţiilor, nr. I.P.S.-3.1/2007;
 37. Dispoziţia pentru aprobarea termenilor de referinţă ai Grupului de Lucru pentru Operaţii şi Lecţii Învăţate nr. S.M.G.-72 din 06.11.2012;
 38. Ordin privind portul uniformei militare pentru instrucţie nr. S.M.G.-30 din 15.04.2015;
 39. Ordin privind funcţionarea Comandamentului forţelor întrunite nr. S.M.G./S-37 din 23.03.2016;
 40. Ordin pentru modificarea ordinului şefului SMG nr. S.M.G./S-37/ 2016 privind funcţionarea Comandamentului forţelor  întrunite nr. S.M.G./S-89 din 27.09.2016;
 41. Dispoziţia pentru aprobarea metodologiei privind întocmirea, completarea şi utilizarea fişei postului pentru cadrele militare din Armata României, nr. DMRU-15 din 15.09.2016 completată cu DMRU-20 din 17.12.2016;
 42. Precizările directorului Statului Major General privind păstrarea şi distribuirea armamentului şi muniţiilor în/din depozitul Obiectivului M-100, nr. N1-1142 din 03.03.2015.