Misiuni internaționale

 
 
 
 Situația cu efectivele Armatei României participante la misiuni și operații în afara teritoriului național la data de 15.10.2021
Nr.
crt.
Locație Egida Misiunea/Operația Număr de militari
  1.  
SUA Tampa/Florida NATO USCENTCOM – personal de stat major și legătură 3
      2. Belgia / Bruxelles NATO Personal de stat major augmentare comandamente VNC 1
      3. UK / Northwood NATO Personal de stat major augmentare comandamente VNC - Staff officer Black Sea Subject Matter Expert tFP la HQ MARCOM 1
      4. Marea Mediterană   NATO SNMG 2- personal de stat major 1
      5. Oceanul Atlantic NATO SNMG 1 - personal de stat major 2
      6       Marea Mediterană NATO OPERAȚIA SEA GUARDIAN 2
      7. Polonia NATO eFP – Detașament de apărare antiaeriană 101
      8. Kosovo NATO OPERAȚIA KOSOVO FORCE-KFOR 55

      9.
Irak NATO Personal de stat major
IRAK (NMI)
0
     10. Italia NATO Allied Solace 25
TOTAL MISIUNI   NATO 191
    11. Bosnia și Herțegovina UE MISIUNEA EUFOR – ALTHEA 36
    12. Spania/Rota UE OPERAȚIA ATALANTA – Ofițer de stat major OHQ UE 1
    13. Marea Mediterană UE OPERAŢIA EUNAVFOR MED 3
    14. EUNAVFOR IRINI –2PMn 276 84
    15. Bruxelles/Bangui UE EUTM (RCA) - instruire și consiliere 13
    16. Georgia UE EUMM - observare și  monitorizare 0
    17. Somalia UE EUTM - instruire și consiliere 1
    18. Mali UE EUTM - instruire și consiliere 1
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE UE 139
    19. Congo ONU MONUSCO - observare și monitorizare 6
    20. Kosovo ONU UNMIK - observare și monitorizare 1
    21. India și Pakistan ONU UNMOGIP - observare și monitorizare 2
    22. New York ONU DPKO 1
 

    23.
Sudanul de Sud ONU UNMISS - observare și monitorizare 7
 
    24. Mali ONU MINUSMA - observare și monitorizare 5
                     TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE ONU 22
25.  Iordania Coaliție Gallant Phoenix Operation 1
                                   TOTAL MISIUNI COALITIE 1
TOTAL PERSONAL PARTICIPANT LA OPERAȚII ȘI MISIUNI 353