Misiuni internaționale

 
 
 
 
Situația cu efectivele Armatei României participante la misiuni și operații în afara teritoriului național la data de 22.07.2021
Nr.
crt.
Locație Egida Misiunea/Operația Număr de militari
  1.  
SUA Tampa/Florida NATO USCENTCOM – personal de stat major și legătură 3
      2. Belgia / Bruxelles NATO Personal de stat major augmentare comandamente VNC 1
      3. UK / Northwood NATO Personal de stat major augmentare comandamente VNC - Staff officer Black Sea Subject Matter Expert tFP la HQ MARCOM 1
      4. Marea Mediterană și Marea Neagră NATO SNMG 2- personal de stat major 1
Marea Neagră NATO SNMCMG2 - DgM25 72
      5. Oceanul Atlantic NATO SNMG 1 - personal de stat major 2
      6. Istanbul/Turcia NATO Personal de stat major OPERAȚIA SEA GUARDIAN 2
      7. Polonia NATO eFP – Detașament de apărare antiaeriană 102
      8. Kosovo NATO OPERAȚIA FORCE-KFOR 73

      9.
Irak NATO Personal de stat major
IRAK (NMI)
2
NATO DCM-E 10
TOTAL MISIUNI   NATO 269
    10. Bosnia și Herțegovina UE MISIUNEA EUFOR – ALTHEA 46
    11. Rota/Spania UE OPERAȚIA ATALANTA – Ofițer de stat major OHQ UE 1
    12. Marea Mediterană UE OPERAŢIA EUNAVFOR MED IRINI – personal de stat major 3
    13. Bruxelles/Bangui UE EUTM (RCA) - instruire și consiliere 13
    14. Georgia UE EUMM - observare și  monitorizare 1
    15. Somalia UE EUTM - instruire și consiliere 1
    16. Mali UE EUTM - instruire și consiliere 1
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE UE 66
    17. Congo ONU MONUSCO - observare și monitorizare 9
    18. Kosovo ONU UNMIK - observare și monitorizare 1
    19. India și Pakistan ONU UNMOGIP - observare și monitorizare 2
    20. New York ONU DPKO 1
 

    21.
Sudanul de Sud ONU UNMISS - observare și monitorizare 4
 
    22. Mali ONU MINUSMA - observare și monitorizare 5
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE ONU 22
  1.  
Irak Coaliție Operation Inherent Support (OIR) 1
TOTAL MISIUNI COALITIE 1
TOTAL PERSONAL PARTICIPANT LA OPERAȚII ȘI MISIUNI 358