Misiuni internaționale


  https://misiuni.mapn.ro/


Situația cu efectivele Armatei României participante la misiuni și operații în afara teritoriului național la data de 01.04.2022
 
Nr.
crt.
Locație Egida Misiunea/Operația Număr de militari
1. SUA/ Tampa NATO USCENTCOM – personal de stat major și legătură 3
2. Belgia/ Bruxelles NATO Personal de stat major augmentare comandamente VNC 1
3. UK/ Northwood NATO Personal de stat major augmentare comandamente VNC - Staff officer Black Sea Subject Matter Expert tFP la HQ MARCOM 1
4. Marea Mediterană NATO SNMG 2 – personal de stat major 2
5. Marea Nordului/Oceanul Atlantic NATO SNMG 1 – personal de stat major 1
6. Marea Mediterană NATO SNMCMG2-personal de stat major 1
7. Turcia (Izmir) NATO Operația SEA GUARDIAN 2
8. Polonia NATO eFP – Detașament de apărare antiaeriană 101
9. Kosovo NATO OPERAȚIA KOSOVO FORCE - KFOR 53
10. Irak NATO Personal de stat major
IRAK (NMI)
3
11. Franța NATO Personal de legătură – TF TAKUBA 1
TOTAL MISIUNI   NATO 169
12. Bosnia și Herțegovina UE OPERAȚIA EUFOR – ALTHEA 203
13. Spania/ Rota UE OPERAȚIA ATALANTA – Ofițer de stat major OHQ UE 1
14. Marea Mediterană UE Operația EUNAVFOR MED 3
15. Bruxelles/Bangui UE EUTM (RCA) – instruire și consiliere 7
16. Georgia UE EUMM – observare și  monitorizare 1
17. Belgia/Mons UE Eșalon superior pt. KFOR - personal de stat major 1
18. Somalia UE EUTM – instruire și consiliere 1
19. Mali UE EUTM – instruire și consiliere 17
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE UE 234
20. Congo ONU MONUSCO –  observare și monitorizare 8
21. Kosovo ONU UNMIK - observare și monitorizare 1
22. India și Pakistan ONU UNMOGIP - observare și monitorizare 2
23. New York ONU DPKO 1
24. Sudanul de Sud ONU UNMISS - observare și monitorizare 7
25. Mali ONU MINUSMA - observare și monitorizare 5
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE ONU 24
26. Iordania Coaliție Gallant Phoenix Operation 1
27. Irak Coaliție Operation Inherent Resolute 1
TOTAL MISIUNI COALITIE 2
TOTAL PERSONAL PARTICIPANT LA OPERAȚII ȘI MISIUNI 429