Misiuni internaționale


  https://misiuni.mapn.ro/


Situația cu efectivele Armatei României participante la misiuni și operații în afara teritoriului național la data de 03.10.2022
 
Nr.
crt.
Locație Egida Misiunea/Operația Număr de militari
1. SUA/ Tampa NATO USCENTCOM – personal de stat major și legătură 3
2. Belgia/ Bruxelles NATO Personal de stat major augmentare comandamente VNC 3
3. UK/ Northwood NATO Personal de stat major augmentare comandamente VNC - Staff officer Black Sea Subject Matter Expert tFP la HQ MARCOM 1
4. Napoli NATO Personal de legătură 1
5. Moldova/Chișinău NATO Ofițer politic în cadrul biroului de legătură NATO-VNC 1
6. Marea Mediterană NATO SNMCMG2-personal de stat major 2
7. Turcia  NATO Operația SEA GUARDIAN 2
8. Turcia NATO Ofițer de legătură  1
9. Polonia NATO eFP – Detașament de apărare antiaeriană 105
10. Kosovo NATO OPERAȚIA KOSOVO FORCE - KFOR 65
11. Irak NATO Personal de stat major
IRAK (NMI)
3
12. Irak NATO DCM-E 6
13. Franța NATO Personal de legătură – TF TAKUBA 1
TOTAL MISIUNI   NATO 194
14. Bosnia și Herțegovina UE OPERAȚIA EUFOR – ALTHEA 213
15. Spania/ Rota UE OPERAȚIA ATALANTA – Ofițer de stat major OHQ UE 1
16. Marea Mediterană UE Operația EUNAVFOR MED 3
17. Bruxelles/Bangui UE EUTM (RCA) – instruire și consiliere 9
18. Georgia UE EUMM – observare și  monitorizare 1
19. Belgia/Mons UE Eșalon superior pt. KFOR - personal de stat major 1
20. Somalia UE EUTM – instruire și consiliere 4
21. Mali UE EUTM – instruire și consiliere 24
22. Mozambic UE EUTM-- instruire și consiliere 6
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE UE 262
23. Congo ONU MONUSCO –  observare și monitorizare 8
24. Kosovo ONU UNMIK - observare și monitorizare 1
25. India și Pakistan ONU UNMOGIP - observare și monitorizare 2
26. New York ONU DPKO 1
27. Sudanul de Sud ONU UNMISS - observare și monitorizare 6
28. Mali ONU MINUSMA - observare și monitorizare 4
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE ONU 22
29. Iordania Coaliție Gallant Phoenix Operation 1
30. Irak Coaliție Inherent resolve 1
TOTAL MISIUNI COALITIE 2
TOTAL PERSONAL PARTICIPANT LA OPERAȚII ȘI MISIUNI 480