Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 6
Data: 08-02-2017


Autoevaluarea activității Statului Major General


   Miercuri, 8 februarie, în prezența secretarului de stat pentru politica de apărare şi planificare, Mircea Duşa, şi a șefului Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, s-a desfășurat autoevaluarea activității Statului Major General (SMG) pentru anul 2016.
În cadrul activității, a fost prezentată o radiografie a stării structurilor din compunerea SMG, a modului de îndeplinire a obiectivelor, a problemelor întâmpinate pe parcursul anului trecut şi a modului de gestionare a acestora, precum şi priorităţile pentru anul 2017.
   Au fost analizate domeniile de responsabilitate din cadrul SMG - planificarea strategică, dinamica de personal, participarea la misiuni şi operații, situația de securitate din zonă, învățământul militar, programele de înzestrare, planificarea și execuția bugetară, elementele de logistică, comunicaţiile şi informatica, medicină operațională, standardizare, protecția forței, cooperarea cu celelalte componentele ale sistemului de apărare şi securitate naţională.
Generalul Nicolae Ciucă a transmis felicitări întregului corp de cadre militare  și personal civil din subordine pentru dedicarea și seriozitatea de care a dat dovadă în îndeplinirea obiectivelor stabilite în anul 2016 şi a punctat obiectivele prioritare ale SMG pentru anul 2017. Totodată, a subliniat că elementul central al activităților planificate pentru acest an va fi modernizarea echipamentelor militare existente şi demararea programelor de înzestrare cu sisteme şi echipamente de nouă generaţie, subliniind că ”în atenţia fiecărui comandant, indiferent de eşalon, va trebui să stea creşterea capabilităţilor militare, astfel încât să putem face faţă şi îndeplini toate standardele NATO asumate”.
    În finalul activității, secretarul de stat Mircea Duşa a apreciat profesionalismul militarilor în toate misiunile şi operaţiile pe care le-au îndeplinit, gradul crescut de instruire şi pregătire, precum și determinarea cu care echipa de conducere a SMG acţionează pentru atingerea obiectivelor asumate.
     Secretarul de stat a arătat că anul 2017 va fi un an hotărâtor în ceea ce priveşte demararea achiziţiilor majore pentru înzestrarea armatei, în contextul alocării unui procent de peste 2 la sută din PIB pentru apărare. “Va fi nevoie de un efort conjugat al tuturor structurilor cu atribuții în planificarea apărării, astfel încât aceste resurse să poată fi absorbite și direcționate către domeniile esențiale și de maximă prioritate, pentru a permite Armatei României să continue procesul de modernizare şi să asigure îndeplinirea angajamentelor internaţionale asumate”, a spus Mircea Dușa.


Statul Major General