Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 9
Data: 28-01-2020


Autoevaluarea Direcției generale management resurse umane


Şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, a participat astăzi, 28 ianuarie 2020, la şedinţa anuală de autoevaluare a Direcției generale management resurse umane (DGMRU).

Activitatea a avut ca scop analiza modului de îndeplinire a obiectivelor propuse privind managementul resurselor umane în Armata României și a stabilit direcțiile de acțiune pentru viitor. Generalul-maior Liviu-Marilen Lungulescu, șeful Direcției generale management resurse umane, a trecut în revistă activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2019.

Pentru a evidenția rolul politicilor de personal în realizarea nivelului de încadrare necesar marilor unități și unităților operative, în motivarea cadrelor și în orientarea lor către formele cele mai eficiente de pregătire, șeful Statului Major al Apărării a concluzionat: “Aceste politici trebuie să încurajeze o cultură organizațională bazată pe merit și valoare, DGMRU având un rol esențial în asigurarea echilibrului de sistem între categoriile de personal, între structurile centrale și categoriile de forțe, între arme și specialități, promovând astfel un climat sănătos pentru dezvoltarea resursei de personal – cea mai prețioasă resursă a Armatei României”.  

 


Biroul presă şi operaţii mass-media/SMAp