Conferința CHODs BalcaniConferința șefilor statelor majore generale/ale apărării din țările din Balcani reprezintă o inițiativă regională ce are ca scop principal sporirea cooperării militare la toate nivelurile și îmbunătățirea capacităților relevante ale statelor din regiune pentru a putea fi pregătite să răspundă adecvat la potențialele amenințări asimetrice și crize non-militare.
Fotografie de grup:

English version