Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 8
Data: 09-02-2022


Bilanțul Statului Major al Apărării pentru anul 2021


În prezența ministrului apărării naționale, Vasile Dîncu, la sediul MApN, șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a prezentat miercuri, 9 februarie, bilanțul activității Statului Major al Apărării (SMAp) pentru anul 2021.

În cadrul ședinței de autoevaluare s-au discutat direcțiile de acțiune și principalii indicatori ai stării structurale și acționale a Forțelor Armate Române pentru anul trecut, precum și obiectivele Statului Major al Apărării pentru anul în curs. Indicatorii prezentați au reliefat că Statul Major al Apărării și-a îndeplinit obiectivele pentru anul 2021 și are capacitatea organizatorică și resursele necesare îndeplinirii obiectivelor pentru anul 2022.

În vederea dezvoltării proiectelor instituției apărării în cadrul reperelor fixate prin „Strategia Militară a României – 2021” și documentele de planificare a apărării, SMAp continuă  consolidarea capabilităților necesare unui răspuns defensiv adecvat întregului spectru de amenințări imediate și de perspectivă. În acest sens, în 2022, procesul de consolidare operațională a armatei vizează creșterea capacității de reacție a pachetelor de forțe, dezvoltarea capabilităților relevante pentru îndeplinirea misiunilor și progresul instruirii personalului, în special prin modernizarea componentei  de educație.

„În mod concret, structura centrală de comandă-control a Armatei României urmărește aplicarea documentelor strategice de analiză și planificare a apărării, aprobate anul trecut, asigurarea capacității de execuție a planurilor de răspuns gradual și de apărare la nivel național și aliat și respectarea angajamentelor asumate în plan internațional de țara noastră. Totodată, pentru Statul Major al Apărării rămân esențiale continuarea demersurilor de consolidare a prezenței aliate; realizarea capabilităților prioritare; menținerea stării de operativitate a tehnicii și echipamentelor de luptă; creșterea rezilienței și capacității de acțiune integrată; participarea la înlăturarea efectelor SARS-CoV-2; dezvoltarea unor capabilități dual-use; constituirea unei capacități de răspuns în situații de urgență civilă; creșterea atractivității profesiei militare și a gradului de retenție în sistem și digitalizarea armatei”, a prezentat generalul Daniel Petrescu setul de obiective ale SMAp pentru anul 2022, adăugând și faptul că, dacă anul trecut a fost dedicat analizei și planificării apărării, anul în curs va fi dedicat personalului prin perfecționarea  procesului de recrutare, selecție, formare și pregătire în acord cu cerințele operaționale ale războiului modern.

În contextul restricțiilor pandemice și al necesității asigurării de personal și tehnică pentru misiunile de sprijin al autorităților în cadrul efortului național de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, în planul instrucției forțelor, anul 2021 a fost unul de excepție. Principalul eveniment de instruire l-a constituit platforma națională de exerciții „DACIA 21 LIVEX”, care a oferit cadrul organizatoric național pentru două serii de exerciții majore multinaționale „STEADFAST DEFENDER 21”, condus de NATO, și „DEFENDER EUROPE 21”, condus de SUA. În total, indicatorul privind numărul de exerciții desfășurate anul trecut pe teritoriul țării și în afara acestuia, cu forțe și mijloace ale Armatei României, se ridică la circa  200 de evenimente de instruire.  Anul 2022 păstrează atât tendința de creștere a activităților de instrucție, fiind planificate aproximativ 230 de exerciții, cât și procesul de aliniere a exercițiilor naționale la contextul aliat, urmărindu-se întărirea posturii de descurajare și apărare a spațiului NATO. Principalul eveniment de instruire, planificat la nivel strategic, este exercițiul „HISTRIA 22”, care va avea ca scop intensificarea cooperării elementelor sistemului național de apărare, precum și conectarea activității de instruire la exerciții majore ale NATO. Pe de altă parte, structura de forțe rămâne în măsură să-și adapteze planificarea curentă, atât din punct de vedere al complexității conținutului, cât și din cel al nivelului participării naționale și multinaționale. „Starea finală dorită pentru anul 2022 este de a asigura pachetele de forțe necesare ducerii unor acțiuni militare coerente, întrunite, și decisive în planul actual al situației de securitate, inclusiv în spectrul hibrid, precum și de a avea la dispoziție capacitățile necesare misiunilor de sprijin al populației și autorităților statului”, a precizat generalul Daniel Petrescu la finalul prezentării indicatorului privind instruirea.

În demersul consolidării capacității defensive, anul 2021 a avut un impact major asupra realizării capabilităților militare pentru toate categoriile de forțe. Programele de înzestrare, cu contracte de achiziții în derulare, au cuprins avioane multirol F-16, sisteme de rachete sol-aer PATRIOT, transportoare blindate pentru trupe 8X8 PIRANHA V, sisteme lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare HIMARS, platforme de transport auto multifuncționale pe roți, radare tridimensionale cu distanță mare de descoperire, modernizarea aeronavelor IAR-99, program-sisteme de instalații mobile de lansare rachetă antinavă, sisteme radar de supraveghere terestră, sisteme de senzori tereștri telecomandați. Dacă în anul 2021 a fost utilizat circa 23% din bugetul apărării pentru înzestrare, în anul 2022, aproximativ 26% din bugetul MApN va fi folosit în acest scop, urmărindu-se, în perspectivă, achiziția de corvete multifuncționale, autoturisme tactice blindate de tip ușor 4X4, sisteme integrate de comunicații și informatică nivel batalion, avioane multirol, sisteme UAS tactic-operative, echipamente și sisteme de detecție, avertizare, decontaminare și protecție (individuală și colectivă) CBRN și sisteme de război electronic mobil.

Pentru limitarea efectelor epidemiei COVID-19, Armata României a participat, în 2021, cu forțe și mijloace la acțiuni pentru sprijinirea autorităților publice centrale și locale. Angajamentul, pe această linie de efort, va continua cu aceeași determinare și în 2022, în funcție de solicitările instituțiilor în drept.

Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, a subliniat faptul că anul 2021 a fost „un an provocator, în care efortul Statului Major al Apărării a fost unul considerabil. Un plan ambițios de exerciții, misiuni umanitare, contribuții consistente în planul național de combatere a pandemiei și misiunile specifice ".

Pentru anul 2022, concomitent cu măsurile de creștere a capacității operaționale și de apărare, ministrul Dîncu a reliefat necesitatea continuării reformelor din domeniul managementului resurselor umane, în special creșterea atractivității profesiei de militar, concomitent cu asigurarea unei previzibilități mai mari a evoluției în cariera de militar, reducerea drastică a fluctuației de personal și o retenție mai bună a personalului în cadrul MApN. În acest context, ministrul apărării naționale a cerut identificarea unor măsuri și soluții concrete care să fie implementate în perioada imediat următoare pentru creșterea calității vieții militarilor și a familiilor acestora.

Vasile Dîncu a accentuat, de asemenea, importanța continuării proceselor de modernizare a învățământului militar de la toate nivelurile – liceal, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și deschiderea instituției militare pentru integrarea cu sistemul civil de învățământ, inclusiv eforturi de acreditare a cât mai multor forme de pregătire organizate de MApN.

Nu în ultimul rând, ministru Dîncu a cerut sporirea eforturilor de simplificare a procedurilor interne și debirocratizare, extrem de necesare pentru a putea lua decizii rapide, în acord cu standardele moderne.

Mulțumind personalului Statului Major al Apărării pentru tot efortul depus și îndeplinirea  angajamentelor, ministrul Dîncu a apreciat că, încă de la începutul mandatului său, a considerat și consideră echipa de comandă a Statului Major al Apărării drept principalul partener în luarea celor mai bune decizii pentru Armată și de reprezentare în fața statului român. „Ca sociolog, apreciez în mod deosebit coeziunea și spiritul de echipă pe care le-am observat în cadrul Statului Major al Apărării. Vă asigur de întreaga mea considerație și de faptul vă puteți baza pe sprijinul și colaborarea mea necondiționate pentru promovarea importantelor obiective pe care vi le-ați asumat,” a declarat Vasile Dîncu.

***

În planul instruirii forțelor, în anul 2021 s-au efectuat un număr de 97 de exerciții naționale (11.000 de militari și 2.150 mijloace tehnice) și 110 exerciții multinaționale (61 pe teritoriul național - cu 17.978 militari români și 1.272 mijloace tehnice și 8.414 militari străini cu 432 mijloace tehnice - și 59 în afara teritoriului național).

Contribuția națională la seriile de exerciții „STEADFAST DEFENDER 21” și „DEFENDER EUROPE 21”, desfășurate pe teritoriul României, s-a materializat prin conectarea evenimentului de instruire „DACIA 21 LIVEX”, de nivel operativ, întrunit, desfășurat în toate mediile luptei armate (aerian, terestru, maritim-fluvial, cibernetic). „DACIA 21 LIVEX” a inclus 21 exerciții, desfășurate în 16 locații din țară. La acest eveniment major de instruire au participat 16 națiuni aliate și partenere, cu 15.423 de militari (9.903 români și 5.340 străini) și 1.795 mijloace tehnice (1.032 elemente de tehnică românească și 763 elemente de tehnică străină). Pentru anul de instrucție 2022 sunt planificate un număr de 103 exerciții naționale (de la nivel batalion în sus) și un număr de 133 exerciții multinaționale (la toate nivelurile), atât pe teritoriul național, cu participare aliată sau din partea statelor partenere, precum și cu participare națională (personal și tehnică) în afara granițelor țării. În România, exercițiile care presupun deplasări de trupe și tehnică, se desfășoară, cu preponderență, în facilitățile de instruire dispuse în zona localităților Cincu, Smârdan, Babadag, Cârțișoara și Capu Midia. În domeniul organizării bazei materiale pentru instrucție, la nivelul SMAp au fost intensificate eforturile pentru dezvoltarea capabilităților de instruire prin simulare, în scopul instruirii în condițiile executării operațiilor în mediul urban.

În anul 2021, MApN a participat la 5.198 de misiuni de intervenție în situații de urgență, prin rotirea a peste 13.700 de militari cu aprox. 1.000 de mijloace tehnice. „Grupa de coordonare a vaccinării” din SMAp a asigurat sprijinul campaniei naționale de vaccinare prin coordonarea a 60 de centre din rețeaua proprie pentru vaccinarea personalului din MApN și a populației generale, precum și prin coordonarea a 12 centre mobile (cu 37 de echipe) destinate vaccinării populației generale cu acces dificil la centrele de vaccinare din rețeaua națională. Prin centrele proprii au fost vaccinate 368.768 de persoane cu doza I, doza II și doza unică și 83.617 de persoane cu doza suplimentară. Totodată, în anul 2021, în unități militare din Armata României a fost asigurat un număr de 43 de call-centre (cu 170 de linii telefonice), numărul total de apeluri ridicându-se la 2.797.093. La nivelul MApN, procentul persoanelor vaccinate este de aprox. 70%.

 


Secția informare și relații publice/SMAp