Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică a primit Drapelul de Luptă

Data: 05-09-2022

Deschiderea anului de învățământ a coincis pentru Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică cu un eveniment identitar din cronologia oricărei unități militare. În prezența șefului Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, școlii din Sibiu i-a fost acordat Drapelul de Luptă.
„Primirea Drapelului de Luptă de către o unitate de învățământ militar, pe timpul desfășurării festivității începutului de an școlar, este un gest încărcat de semnificații. Drapelul de Luptă al unității este simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare.El ne reamintește tuturor, soldat, gradat, subofițer, maistru militar, ofițer și general, că avem datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a o apăra cu bărbăție, pricepere și abnegație, chiar cu prețul vieții. (...) În multe din zilele de debut și de final de an de școlar, precum și cu prilejul altor mari evenimente ale școlii, acest Drapel de Luptă va fi purtat și afișat cu mândrie de ostașii instituției de învățământ. Pentru militari, pentru noi toți, Drapelul de Luptă este valoarea supremă pentru apărarea căruia nimic nu este mai presus și niciun sacrificiu nu este prea mare.”, a transmis cu acest prilej.
***
Instituția de învățământ este subordonată Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii și asigură formarea prin pregătire postliceală a maiștrilor militari din arma comunicații și informatică pentru exploatarea, repararea și întreținerea tehnicii și echipamentelor din dotare și a subofițerilor din arma comunicații și informatică ca luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare, în măsură să acceadă succesiv pe o treaptă superioară a carierei militare.

Comunicate