Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 81
Data: 18-09-2019


Conferinţa anuală de coordonare a Iniţiativei consolidate de instruire întrunită (Combined Joint Enhanced Training - CJET)


În data de 18 septembrie, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti s-a desfăşurat conferinţa anuală de coordonare a Iniţiativei de instruire multinaţională consolidată la nivel întrunit (Combined Joint Enhanced Training - CJET), subsumată prezenţei aliate înaintate şi adaptate în regiunea Mării Negre (tFP).

La activitate au participat reprezentanţi ai ţărilor riverane Mării Negre (Bulgaria, România şi Turcia),  reprezentanţi ai structurii de comandă a NATO - Comandamentul Aliat pentru Transformare precum şi ofiţeri specialişti în domeniul instruirii din Italia, Grecia, Spania, Ungaria, Germania, Franța și Olanda.

            Pe timpul discuţiilor au fost abordate subiecte referitoare la posibilitatea dezvoltării iniţiativei în următorii trei ani, având ca obiectiv crearea cadrului de instruire prin exerciţii întrunite desfăşurate pe teritoriul a cel puţin două state din flancul sud – estic al Alianţei.

* * *

La Summit-ul NATO de la Varşovia, şefii de state şi de guverne au adoptat o serie de măsuri destinate asigurării realizării unei posturi credibile a Alianţei, de descurajare şi apărare, inclusiv prin crearea unei prezenţe aliate înaintate şi consolidate (eFP) pentru partea de nord a flancului estic şi a unei prezenţe aliate înaintate şi adaptate (tFP) pentru partea de sud-est a flancului. Prezenţa înaintată pe flancul estic al NATO a luat în considerare dinamica mediului de securitate din regiune şi a avut un caracter predominant centrat pe domeniul terestru în partea de nord şi cu dimensiuni aeriene, maritime şi de instruire (CJET) în sud-est.

Programul de instruire multinaţională consolidată la nivel întrunit - CJET este un concept dezvoltat la nivel regional, la iniţiativa României, în cadrul prezenţei aliate înaintate adaptate a NATO (tFP), destinat a fi integrat în cadrul Programului NATO de Pregătire şi Instruire (MTEP).

CJET oferă cadrul pentru instruirea multinaţională consolidată la nivel întrunit, prin planificarea, organizarea şi desfăşurarea unui program integrat de instruire şi exerciţii naţionale şi aliate, elaborat pentru o perioadă de 36 luni, pe baza unor înţelegeri bilaterale/multilaterale, precum şi cu alocarea resurselor necesare de către naţiunile participante pentru desfăşurarea activităţilor, în scopul asigurării prezenţei forţelor aliate, pe bază rotaţională şi voluntară, în regiunea de sud-est a flancului estic aliat.

 


Biroul presă şi operaţii mass-media/SMAp