Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR.
Data: 10-03-2022


Conferința „Women in security sector”


Secretarul de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, și șeful Direcției Instruire și Doctrină din Statul Major al Apărări, general de flotilă aeriană Eugen Mavriș, au participat joi, 10 martie, la Conferința „Women in security sector”.

În cadrul lucrărilor conferinței au fost abordate teme precum promovarea femeii în cadrul instituțiilor, combaterea și prevenirea hărțuirii la locul de muncă, femeile în forțele armate americane, precum și politicile de recrutare, retenție și participare la misiuni externe în forțele armate române.

Secretatul de stat Simona Cojocaru a prezentat principalele politici aplicate de Ministerul Apărării Naționale pentru implementarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1325/2000 și a subliniat necesitatea elaborării de măsuri concrete în acest domeniu. „Egalitate de gen este o temă care transcende simple sloganuri și necesită abordări susținute, aplicabile. Instituția apărării rămâne angajată în promovarea și susținerea accesului echitabil și echilibrat al femeilor și bărbaților, personal militar și civil, la toate nivelurile ierarhice”, a declarat Simona Cojocaru.

Totodată, generalul de flotilă Mavriș a evidențiat faptul că, pe parcursul ultimilor ani, personalul feminin a câștigat vizibilitate sporită în leadership-ul militar din România. „Din analiza efectuată la nivelul tuturor categoriilor de personal s-a constatat că, din totalul militarilor femei, peste 32% ocupă funcții de comandă sau de conducere. Acest aspect reprezintă un indicator relevant al politicilor de personal implementate și al schimbării de optică și, totodată, un motiv de mândrie instituțională.”, a precizat șeful Direcției Instruire și Doctrină.

La evenimentul găzduit de Cercul Militar Național a participat și o delegație militară a Gărzii Naționale a Statului Alabama, condusă de generalul-maior Sheryl Gordon.

 


Secția informare și relații publice/SMAp