Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 9
Data: 20-01-2023


Șeful Statului Major al Apărării, la prima sesiune a Comitetului Militar NATO din 2023


Șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat la reuniunea Comitetului Militar al NATO din zilele de 18 și 19 ianuarie, în formatul șefilor Apărării la care s-au adăugat, cu statut de invitați, șefii Apărării din Finlanda și Suedia. Liderii militari au discutat despre consolidarea posturii de descurajare și apărare prin creșterea capacității de reacție, dezvoltarea de capabilități și creșterea interconectării planurilor de apărare naționale cu cele ale NATO.

În deschidere, președintele Comitetului Militar, amiralul Rob Bauer, a adus în atenție schimbările fundamentale ale războiului modern ca urmare a lecțiilor desprinse din conflictul armat dus de Federația Rusă în Ucraina. Prezenți la reuniune, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare, generalul Philippe Lavigne, a argumentat necesitatea implementării accelerate a „NATO Warfighting Capstone Concept” (Conceptul fundamental al NATO de ducere a războiului) și a „Warfare Development Agenda”, iar Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Christopher Cavoli, a prezentat modul de implementare a „Concept for the Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area” (Conceptul de descurajare și apărare a zonei euro-atlantice), precum și a „New Force Structure” (Noua Structură de Forțe).

Șefii Apărării au evaluat capacitatea de reacție a NATO și de susținerea forțelor, au făcut schimb de opinii cu privire la stocurile militare, pre-poziționarea echipamentelor și dezvoltarea de capabilități pe baza cerințelor apărării colective. Capacitatea de reacție și de susținere sunt activități pe timp de pace, care modelează eficacitatea pentru descurajare și apărare, s-a apreciat la reuniunea Comitetului Militar al NATO.

Pe timpul sesiunilor de lucru, generalul Daniel Petrescu a avut o serie de intervenții. Oficialul român a subliniat, printre altele că, dat fiind ritmul rapid al dezvoltării tehnologice, este necesară instruirea suplimentară a resursei umane pentru a opera platformele moderne de luptă avute la dispoziție. În contextul actual, pentru a realiza o structură optimă a forțelor, având în vedere resursele generale existente, este nevoie de o analiză atentă a spectrului de amenințări din mediul de securitate. În sesiunea dedicată analizei operației aliate din Kosovo, KFOR, generalul Daniel Petrescu a apreciat importanța abordării imparțiale avute de NATO, de-a lungul celor peste două decenii de misiuni în Kosovo, care a condus la încrederea comunităților locale față de KFOR. „Am reafirmat angajamentul Armatei României pentru menținerea stabilității în Balcanii de Vest. Țara noastră a rămas un contributor important la KFOR atât prin structurile militare dislocate în acest teatru de operații, cât și prin consistența efectivelor aflate în rezerva strategică sau operațională a misiunii.” La discuțiile din această sesiune au participat și parteneri din Armenia, Austria, Finlanda, Irlanda, R. Moldova, Suedia, Elveția și Ucraina.

La ședința de lucru privind misiunea NATO în Irak au participat și partenerii operaționali din Australia, Finlanda și Suedia. Șefii Apărării au discutat despre eforturile continue de ajutorare a Irakului pentru promovarea stabilității, consolidarea instituțiilor din domeniul securității și apărării, respectiv pentru combaterea terorismului. Totodată, Comitetul Militar a recunoscut importanța continuării consilierii non-combat și a misiunii de consolidare a capacităților de apărare.

În continuare, șefii Apărării au fost informați de către reprezentantul militar ucrainean, generalul-maior Serhii Salkuțan, cu privire la evoluțiile militare din Ucraina.

***

În marja evenimentului de la sediul NATO, generalul Daniel Petrescu a avut întrevederi cu adjunctul secretarului general NATO, Mircea Geoană, președintele Comitetului Militar NATO, amiralul Rob Bauer, și cu președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore din Armata Statelor Unite (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), generalul Mark A. Milley. De asemenea, a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Bulgaria, R. Cehă, Finlanda, Franța, Muntenegru, Suedia și Țările de Jos.

În programul din Bruxelles a fost inclusă ceremonia de acordare a Ordinului Național de Merit, în grad de Comandor, conferit șefului Apărării din România de către președintele Republicii Franceze. Șeful Apărării al Forțelor Armate Franceze, generalul Thierry Burkhard, i-a înmânat generalului Daniel Petrescu această onorantă distincție a statului francez. Prin conferirea  Ordinului Național de Merit, șeful statului francez recompensează personalități civile și militare pentru realizări deosebite, în diferite domenii de activitate. În cadrul festivității, omologul francez a subliniat excelentele relații militare bilaterale, concretizate în dislocarea în România a Grupului de Luptă „Apărare Colectivă”, care are Franța ca națiune-cadru.

***

Comitetul Militar al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord are rolul de a furniza recomandări Consiliului Nord-Atlantic privind modalitățile în care Alianța poate răspunde la provocările globale de securitate. Pe durata unui an, reuniunile la nivelul şefilor apărării se desfășoară de două ori la sediul NATO din Bruxelles și o dată într-o ţară membră a Alianţei. Activitatea de rutină este efectuată de Reprezentanții Militari naționali, prezenți permanent la comandamentul NATO din Bruxelles.

 


Secția informare și relații publice/SMAp