Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 44
Data: 25-06-2018


Exercițiu de simulare condus de Statul Major al Apărării


În perioada 20-22 iunie, Statul Major al Apărării(SMAp.) a desfășurat exercițiul de simulare Full Spectrum Deterrence Simulation Exercise 2018, organizat împreună cu centrele de studii avansate în domeniul securității Center for the Study of New Generation Warfare, din SUA și New Strategy Center, din România.
Activitatea s-a desfășurat sub forma unui joc de război la nivel operativ-strategic, prin utilizarea unei aplicatii specializate de simulare, în cadrul Centrului pentru Jocuri de Război și Experimentări Doctrinare, structură de specialitate din cadrul Statului Major al Apărării și a beneficiat și de sprijinul Universității Naționale de Apărare Carol I.
Pe parcursul celor trei zile, reprezentanții SMAp și cei ai altor structuri din cadrul MApN, împreună cu reprezentanți ai unor instituții cu responsabilități în domeniul securității naționale, au beneficiat de participarea la activitate a unor experți în domeniu, din SUA și din cadrul structurilor NATO.
Obiectivele activităţii au vizat analiza la nivel multinațional, interinstituțional, strategic și operativ, a aspectelor legate de gestionarea unei crize multidimensionale, în care sunt folosite elemente de agresiune de natură hibridă în pregătirea și declanșarea unui conflict convențional. De asemenea, s-a mai avut în vedere influența evoluțiilor regionale în domeniul securității asupra proceselor de planificare a răspunsului interinstituțional și militar la criză, dar şi testarea capacității de reacție în contextul utilizării unor capabilități de luptă noi, folosind sprijinul rezultat din simularea efectelor unor decizii adoptate în managementul crizei.


Biroul presă