Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 74
Data: 04-09-2015


Exerciţiul HISTRIA 15


Aproximativ 7.000 de angajaţi ai instituţiilor din cadrul Sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu 800 de mijloace tehnice, vor participa la exerciţiul inter-instituţional, de nivel strategic, HISTRIA 15, care se va desfăşura, în perioada 7-18 septembrie, pe teritoriul naţional.

Exerciţiul, condus de Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, are ca scop antrenarea structurilor de conducere şi execuţie la nivel naţional pentru planificarea şi executarea unei game diversificate de misiuni.

HISTRIA 15 are la bază un scenariu fictiv, complex, adaptat mediului de securitate actual, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul apărării şi securităţii naţionale şi în corelaţie cu prevederile Cartei ONU şi articolelor 3, 4 şi 5 ale Tratatului Atlanticului de Nord.

Conform acestui scenariu, România va răspunde gradual riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii şi integrităţii teritoriale. Măsurile de răspuns la criză şi apărarea naţională se vor adopta în condiţiile implicării NATO şi UE.

Premergător începerii exerciţiului, militarii şi tehnica se vor deplasa în cele nouă poligoane şi raioane, unde se vor desfăşura activităţi practice specifice.

Jurnaliştii care doresc să viziteze locurile de desfăşurare a exerciţiului vor fi anunţaţi în timp util despre organizarea Zilei distinşilor vizitatori.

* * *

La exerciţiu, pe lângă personalul şi structurile Ministerului Apărării Naţionale, participă personal şi structuri din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază.


Statul Major General