Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 115
Data: 29-10-2019


Exercițiul Noble Guardian 2019


În perioada 29 octombrie – 8 noiembrie, la sediul Academiei Tehnice Militare din București, se desfășoară exercițiul cibernetic bilateral Noble Guardian 2019 (NG19), organizat de Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) .NG19, la care participă aproximativ 25 de specialiști români și americani din Garda Națională a statului Alabama, este primul exercițiu în acest format, având ca scop perfecționarea pregătirii participanților în domeniul securității și apărării cibernetice într-un mediu colaborativ.Obiectivele vizate sunt răspunsul la incidente de securitate, identificarea de vulnerabilități, testarea și perfecționarea interoperabilității instrumentelor folosite și schimbul de bune practici în domeniu.În cuvântul său de deschidere, comandantul CApC, generalul de brigadă dr. ing. Costică Postolache, a subliniat importanța deosebită atât a domeniului securității cibernetice, cât și a interoperabilității Aliate, mulțumind cu acest prilej partenerilor americani pentru întregul suport.***CApC este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de asigurarea unei reziliențe ridicate a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ale Armatei României.
Biroul presă şi operaţii mass-media/SMAp