Autoevaluarea activității categoriilor de forțe ale Armatei României pentru anul 2021