Conferința internațională „Războaiele de independență, diplomație și societate. Noi perspective și abordări ale problemei Orientale 1875-1878”