Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 61
Data: 24-10-2017


Grupul de lucru NATO pentru informații geospațiale militare, reunit la București în sesiune tehnică anuală


Statul Major al Apărării prin Direcția Topografică Militară a organizat, la București, în perioada 16-20 octombrie, o întâlnire tehnică a Grupului de lucru NATO pentru informații geospațiale militare (DGIWG – Defence Geospatial Information Working Group).
La întâlnirea desfășurată la Cercul Militar Național au participat 70 de experți din peste 20 de țări membre ale NATO. Discuțiile din cele cinci subgrupuri de lucru au acoperit principalele aspecte ale domeniului geospațial: baze de date vectoriale, imagini, metadate, simbologie și servicii web.
Principalele obiective ale grupului de lucru au vizat finalizarea unor standarde de referință precum rețeaua de informații geospațiale militare (Defence Geospatial Information Framework), profilul militar pentru metadate și profilul militar pentru servicii web. De asemenea, au fost puse în discuție și agreate formate specifice pentru modelul numeric al terenului și modul de simbolizare pentru hărți specifice zonelor urbane și noilor modele de date.
DGIWG are rolul de a realiza standarde în domeniul geospațial destinate mediului militar, la solicitarea NATO și a națiunilor membre. Grupul este constituit din specialiști din peste 30 țări și are planificate două întâlniri tehnice anuale.


Statul Major al Apărării