Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 49
Data: 11-06-2021


HQ MNC-SE la exercițiul multinațional DEFENDER-Europe 21 CAX/CPX


În perioada 10-14 iunie, aproximativ 400 de militari aparținând Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est (HQ MNC-SE), Regimentului 46 Sprijin, Corpului Aliat de Reacție Rapidă (HQ ARRC) din Marea Britanie, Corpului V al Forțelor Terestre ale S.U.A. pentru Europa și Africa (USAREUR-AF), precum și din diferite structuri ale Armatei României, participă la activitățile specifice exercițiului de comandament DEFENDER EUROPE 2021 Computer Assisted Exercise/Command Post Exercise (DE21 CAX/CPX), în România(București) și în Germania.

DEFENDER EUROPE 2021 CAX/CPX, parte a exerciţiului multinaţional întrunit DEFENDER EUROPE 21, planificat și condus de USAREUR-AF, reprezintă un eveniment de instruire major în care HQ MNC-SE urmărește, în contextul procesului de operaționalizare pe care îl parcurge, creșterea nivelului de pregătire și de interoperabilitate într-un mediu de instruire multinațional, alături de militarii națiunilor participante, în vederea realizării Capabilității Operaționale Inițiale (IOC) cu sprijinul HQ ARRC. 

În cadrul DEFENDER EUROPE CAX/CPX, HQ MNC-SE planifică, execută și conduce o operație de apărare, în contextul parteneriatului strategic româno-american și aliat, prin exercitarea comenzii și controlului forțelor românești și aliate aflate la dispoziție și în cooperare cu cele partenere, în baza unui scenariu care cuprinde acțiuni de luptă de intensitate ridicată, integrând în lanțul de comandă structuri NATO create pe teritoriul României.

Startul exercițiului a fost precedat de o serie de activități complexe de planificare și de instruire, care au inclus seminarii de pregătire teoretică a personalului –  Senior Leader Academics, dislocarea în România a militarilor din cadrul Comandamentului Corpului Aliat de Reacție Rapidă (HQ ARRC) din Marea Britanie și ai USAREUR-AF și integrarea acestora în structurile specifice HQ MNC-SE pregătite pentru exercițiu. De asemenea, în această perioadă s-a realizat pregătirea a aproximativ 150 de militari români aparținând tuturor categoriilor de forțe ale Armatei României și dislocarea acestora pentru încadrarea celulelor de răspuns (RC) asociate exercițiului, la Centrul de instruire al USAREUR-AF din Grafenwohr, Germania.
Cooperarea dintre HQ MNC-SE și HQ ARRC are loc în baza acordului – “Mutual Training Support Agreement” – încheiat între cele două comandamente din Structura de Forţe a NATO, prin care comandamentul aliat din Marea Britanie asigură sprijin și expertiză HQ MNC-SE în procesul de operaționalizare, în vederea realizării Capabilității Operaționale Inițiale (IOC) în acest an, iar ulterior a Capabilității Operaționale Finale (FOC) până în anul 2024. În anul 2020, capacitatea operațională a HQ ARRC a fost reconfirmată, iar din această perspectivă, experiența HQ ARRC este valoroasă pentru operaționalizarea HQ MNC-SE. Pe teritoriul național, secvențele de instruire ale exercițiului DEFENDER-EUROPE 21, organizate în baza parteneriatului strategic româno-american, sunt sincronizate cu cele ale exercițiului desfășurat în format aliat în cadrul NATO STEADFAST DEFENDER 21 prin complexul de exerciții de nivel național DACIA 21. Exercițiul de comandament DEFENDER EUROPE 21 CAX/CPX marchează încheierea seriei de exerciții desfășurate în cadrul DEFENDER-EUROPE 21.

 În afara cerințelor operaționale planificate, respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, în acord cu reglementările naționale, reprezintă o prioritate pentru planificatorii exercițiului, pentru a asigura sănătatea și protecția personalului, cât și a populației locale, atât pe perioada dislocării trupelor, cât și a executării activităților de instruire.

*  *  *

DEFENDER-EUROPE 21 este un exerciţiu multinaţional întrunit, de mare amploare, planificat şi condus de Comandamentul Forţelor Terestre ale SUA pentru Europa şi Africa, având ca scop creşterea capacităţii de reacţie şi a nivelului de interoperabilitate ale Forţelor Terestre ale SUA cu forţele ţărilor membre ale NATO şi partenere. DEFENDER-EUROPE 21 integrează aproximativ 28.000 de militari aparţinând forţelor aliate şi partenere din 26 de naţiuni care se instruiesc, simultan, în peste 30 de zone de antrenament în 12 ţări.

Oportunități media la Exercițiul de comandament DEFENDER EUROPE 21 CAX/CPX

Media Day la exercițiul de comandament DEFENDER-EUROPE 21 CAX/CPX va fi organizată duminică, 13 iunie, începând cu ora 11.45, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre, Drumul Taberei 7H, Sector 6, București. Cu acest prilej, vor fi susținute declarații de presă.

 Jurnaliștii interesați să participe la Media Day sunt rugați să transmită până vineri, 11 iunie, ora 14.00, pe adresa de e-mail hqmncse_pao@forter.ro, datele de identificare (nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, instituția media pe care o reprezintă și numărul de telefon). Autovehiculele jurnalistilor vor fi parcate în afara unității. Menționăm faptul că transmisia live nu va fi permisă din locul de desfășurare a evenimentului.

Reprezentanții mass-media vor fi așteptați duminică, 13 iunie, între orele 11.00 și 11.30, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre, Drumul Taberei 7H, Sector 6, București.

Persoană de contact: colonel Marcel Aramă, telefon: 0735911455.

 


Biroul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale