Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 81
Data: 07-07-2016


Întâlnire de lucru a șefului SMG cu comandanții⁄rectorii instituțiilor de învățământ militar


Statul Major General a organizat joi, 7 iulie, la sediul instituției, o întâlnire de lucru cu comandanții/rectorii instituțiilor de învățământ militar.

Scopul activității a fost de a identifica căile de perfecționare a sistemului de învățământ militar, în vederea alinierii la standardele de performanță stabilite pentru a putea asigura Armatei României resursa umană înalt calificată, capabilă să îndeplinească o gamă largă de misiuni, în așa fel încât structurile militare să rămână eficiente în fața oricăror provocări.

În cadrul unui dialog deschis, generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major General, a subliniat necesitatea asigurării coerenței învățământului militar la toate nivelurile de pregătire, de la cel liceal la cel postuniversitar, o armonizare între curricula cu specific universitar și cea militară, care să răspundă cerințelor de formare și dezvoltare a liderului militar și luptătorului modern.

Este necesară reformarea/reorganizarea sistemului educațional militar pentru a fi în măsură să formeze absolvenți cu înalte competențe profesionale, în acord cu nevoile și cerințele structurilor militare, care să înțeleagă dinamica și complexitatea provocărilor mediului de securitate, și să fie capabili să își îndeplinească la cel mai înalt nivel cerințele funcțiilor în care sunt repartizați.


Statul Major General