Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 61
Data: 18-09-2018


Întrunire de lucru româno-americană pentru planificarea şi desfăşurarea operaţiilor de răspuns  în caz de dezastre


În perioada 16-22.09.2018, la Cercul Militar Naţional se desfăşoară întrunirea de lucru româno-americană cu tema “Planificarea şi desfăşurarea operaţiilor de răspuns în caz de dezastre”.
Activitatea este organizată de Statul Major al Apărării/Ministerul Apărării Naţionale împreună cu reprezentanţii Gărzii Naţionale a Statului Alabama/SUA, precum şi oficiali ai ambasadei SUA din România.
Delegaţia americană este condusă de colonelul James Hawkins iar din partea Armatei României, şeful delegaţiei este comandorul Eugen Mavriş, comandantul Centrului Naţional Militar de Comandă(nucleu).
Activitatea are ca scop schimbul de experienţă între specialiştii aparţinând celor două armate cu responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă.
Agenda de lucru va cuprinde discuţii referitoare la managementul situaţiilor de urgenţă în Armata României, în ceea ce priveşte modul de instruire şi funcţionare al structurilor cu responsabilităţi în domeniu, precum şi tipul de expertiză ce se doreşte a fi obţinut pe timpul activităţilor bilaterale. 
Pe timpul întâlnirii au fost invitaţi să participe şi specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Sănătăţii, Ministerului Transporturilor, Institutului Naţional de Fizică a Pământului, Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.


Biroul presă