Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR.
Data: 10-01-2022


Mesajul Şefulului Statului Major al Apărării cu prilejul Deschiderii Anului de Instrucție 2022


Potrivit prevederilor regulamentare, în unitățile Armatei României data de 10 ianuarie 2022 este momentul de deschidere a Anului de Instrucție. Începerea pregătirii este marcată prin festivități organizate de structurile militare, în cadrul cărora comandanților le revine obligația de a prezenta subordonaților atât obiectivele de instruire pentru anul 2022, cât și bilanțul activităților pentru anul 2021.

În punctul de start al procesului de instrucție, personalul instituției apărării naționale, cunoscându-și nivelul de pregătire individuală și colectivă, va planifica riguros resursele, astfel încât obiectivele realist stabilite de comandanți să fie în totalitate atinse pe parcursul anului în curs.

Doamnelor și domnilor generali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, personalul civil, mediul actual de securitate este caracterizat de provocări pe întreg spectrul acțiunilor militare, începând cu cele convenționale și terminând cu cele de tip hibrid. Pentru Armata României, anul 2022 este marcat de accentuarea  consolidării structurale în raport cu riscurile și amenințările de securitate în context regional, în condițiile punerii stării personalului în prim-planul atenției comenzii Statului Major al Apărării.

Pentru modul în care s-a achitat de sarcini pe parcursul anului 2021, atât în plan național, cât și în cel internațional, instituția apărării naționale și-a menținut poziția în aprecierea societății românești, precum și aprecierea armatelor din statele aliate. În continuare, pentru îndeplinirea în totalitate a misiunilor ce-i revin, armata va pune la dispoziție pachetele de forțe necesare pentru formularea unui răspuns adecvat provocărilor din mediul de securitate și va continua să acorde sprijin populației civile și autorităților statului. În acest sens, direcțiile prioritare de acțiune ale Statului Major al Apărării sunt reprezentate de asigurarea unui nivel ridicat al capacității de reacție, dezvoltarea capabilităților necesare și relevante în sistemul disuasiv și defensiv național și aliat și realizarea unui salt calitativ în programul de instruire a forțelor. Rămânem, totodată, definiți de apartenența și rolul activ de membri ai NATO și UE și de parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Deși s-a derulat în plin context pandemic, procesul instruirii în 2021 a fost unul de excepție. Numărul consistent de participanți, complexitatea de planificare, organizare, conducere și desfășurare și obiectivele de instruire au făcut ca exercițiile întrunite naționale și aliate să răspundă unor cerințe operaționale din spectrul actual de ducere a războiului și, mai ales, să crească experiența profesională a militarilor români de toate armele și specialitățile militare.

Este un excelent punct de start pentru parcursul de instruire al anului în curs, în care se va urmări menținerea și întărirea capacității de luptă a structurilor, asigurarea unei prezențe multinaționale adaptate pe teritoriul României și îndeplinirea angajamentelor asumate de țara noastră la nivelul NATO si UE.

În anul 2022 sunt planificate 73 de exerciții naționale, cu structuri de la nivel unitate în sus, și 79 de evenimente majore de instruire multinaționale, din care 47 pe teritoriul național și 32 în străinătate. În această perioadă ne vom atinge obiectivele astfel încât, pentru anul 2023 care se anunță, de asemenea, relevant din punct de vedere al instruirii multinaționale, să asigurăm o participare consistentă a forțelor la evenimentele majore de instruire planificate pe teritoriul național.

Activarea și atingerea capacității operaționale inițiale a Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, care a avut loc pe parcursul anului 2021, constituie punctul de start în procesul de continuare, din acest an, a operaționalizării comandamentului, în special, și a menținerii și operaționalizărilor structurilor aliate dispuse pe teritoriul țării noastre, în general. În cadrul demersurilor aliate de descurajare și apărare, urmărim pentru anul în curs, creșterea prezenței continue a capabilităților aliate în România și abordarea integrată și unitară a sistemului defensiv al NATO pe întreg flancul său estic.

În plan național, obiectivul creșterii rezilienței societății românești va fi urmărit și prin contribuția instituției apărării naționale. De asemenea, participarea structurilor militare în vederea limitării răspândirii pandemiei vor continua, potrivit solicitărilor transmise de reprezentanții autorităților publice centrale și locale.

În anul 2022 dezvoltarea capabilităților pentru structura de forțe va continua prin intrarea în dotarea acesteia a noi sisteme de armament, precum și a unor echipamente majore.

Intenționez ca anul 2022 să fie dedicat militarilor Armatei României. Pe lângă exercițiile planificate, se va perfecționa procesul de recrutare, selecție, formare și pregătire a personalului în acord cu cerințele operaționale ale războiului modern. Măsurile aferente de modernizare a învățământului se vor implementa concomitent cu accelerarea demersului de recrutare a rezerviștilor voluntari și prin lansarea proiectului privind militarii voluntari în termen.

Stimați colegi, ne aflăm într-o perioadă a acțiunii coerente, realiste și decisive. Știm unde suntem, iar prin amplul proces de planificare a apărării, realizat anul trecut, știm unde trebuie să ajungem. Vă cer ca la toate nivelurile, acțiunile dumneavoastră să fie cuantificabile astfel încât progresul operațional al unității dumneavoastră să răspundă nivelului executării operațiilor posibile de nivel tactic și operativ. Aștept de la dumneavoastră viziune, determinare, implicare, dar, mai ales, o șlefuire a mentalității, în sensul conștientizării importanței fiecărui subordonat la realizarea capacității operaționale a structurii.

Vă doresc tuturor succes în activitatea planificată pentru anul 2022! Să avem cu toții un an de instrucție cu multe realizări profesionale!


Secția informare și relații publice/SMAp