Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 66
Data: 24-09-2018


Posturi vacante în structurile militare din Statul Major al Apărării


Statul Major al Apărării organizează concursuri pentru ocuparea unor funcţii prevăzute cu grad de ofiţer si subofiţer.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite de Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Structurile militare, criteriile generale si specifice fiecărei funcţii, bibliografia si graficul calendar al etapelor de desfăşurare a concursului sunt detaliate pe pagina de internet a Statului Major al Apărării şi pot fi consultate la adresa  http://smap.mapn.ro/anunturi/chemare_activitate.php


Biroul presă