Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 57
Data: 17-07-2015


Şeful SMG, la ceremonia de absolvire de la Universitatea Naţională de Apărare


Şeful Statului Major General, generalul-locotenent Nicolae Ciucă, a participat astăzi, 17 iulie, la ceremonia de absolvire a promoţiei 118, “Regele Ferdinand-150” a Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” (UNAp).

Promoţia 2015 a UNAp cuprinde absolvenţi din cadrul facultăţilor de comandă şi stat major, de securitate şi apărare şi ai Colegiului Naţional de Apărare.

Totodată, la finalul ceremoniei de absolvire a fost semnat şi Contractul de parteneriat pentru constituirea Consorţiului universitar al instituţiilor de învăţământ superior militar „DACICA”, între Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Academia Tehnică Militară, Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” şi Academia Navală “Mircea cel Bătrân”.

Consorţiul universitar are ca obiective: reorganizarea instituţională a sistemului de învăţământ superior din MApN, pentru a răspunde nevoilor reale ale instituţiei, precum şi reproiectarea programelor pentru toate cele trei cicluri, în acord cu necesităţile de formare şi perfecţionare, asigurându-se continuitatea şi coerenţa programelor educaţionale.

Activitatea consorţiului va viza atât studiile universitare de licenţă şi master, cât şi cele doctorale, care se vor desfăşura în cele cinci instituţii de învăţământ superior militar în funcţie de nevoile de pregătire ale resursei umane identificate de către beneficiar pe piaţa muncii, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii educaţiei.


Statul Major General