Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 60
Data: 22-07-2015


Şeful Statului Major General a participat la ceremonia de absolvire a promoţiei de ingineri militari a Academiei Tehnice Militare


Şeful Statului Major General, generalul-locotenent Nicolae Ciucă, a participat joi, 23 iulie, la ceremonia de absolvire a promoţiei de ingineri militari “Regele Ferdinand -150” a Academiei Tehnice Militare.
* * *
Promoţia 2015 este formată din 128 de absolvenţi care îşi vor desfășura activitatea în Ministerul Apărării Naţionale sau în structurile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
Academia Tehnică Militară este acreditată să organizeze programe de studii universitare de licenţă în 9 domenii şi 14 specializări, studii universitare de master – având şase programe de studii universitare de master acreditate de ARACIS, precum şi studii universitare de doctorat, în două şcoli doctorale, în domeniul „ştiinţe inginereşti”.
Academia efectuează şi activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală, aplicativă, de dezvoltare tehnologică, proiectare, testare, evaluare, consultanţă, expertiză, elaborare şi evaluare de standarde, atât pentru nevoile structurilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau la solicitarea agenţilor economici, cât şi în cadrul programelor adjudecate prin competiţie la nivel naţional sau internaţional.


Statul Major General