Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 23
Data: 03-03-2016


Sesiune de discuţii româno-americane


Marţi, 1 martie, la Stuttgart, Germania, s-a desfăşurat cea de-a patra sesiune de discuţii bilaterale pe problematica componentei militare a parteneriatului strategic, la Comandamentul Forţelor Armate ale SUA dislocate în Europa (EUCOM).

Delegaţia Ministerului Apărării Naţionale a cuprins pe şefii Departamentului pentru politica de apărare şi planificare şi Statului Major General.

Din delegaţia americană au făcut parte şeful de stat major al EUCOM, viceamiralul John Smith, locţiitorul comandantului EUCOM, generalul-locotenent William Garrett şi directorul Direcţiei politici şi strategii, generalul-maior David Allvin.

În cadrul discuţiilor, a fost subliniată importanţa consolidării dimensiunii de securitate a Parteneriatului Strategic cu SUA prin asigurarea implementării aranjamentelor specifice celor două acorduri bilaterale pe linia cooperării în domeniul apărării şi al apărării împotriva rachetelor balistice, derularea de exerciţii militare comune şi implementarea Planului de acţiune pentru creşterea capacităţii operaţionale a NATO (Readiness Action Plan/RAP).

Problematica abordată a cuprins atât aspecte ale cooperării bilaterale, cât şi ale colaborării dintre cele două state în cadrul NATO, respectiv a fost trecută în revistă problematica de securitate în zona de sud-est a Alianţei şi în zona Mării Negre.


Statul Major General