Statul Major al Apărării
Secția Informare şi Relaţii Publice
E-mail: relatiipublice.smap@mapn.ro
Contact: 031-426.07.27

COMUNICAT NR. 90
Data: 02-12-2021


Vizita în România a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale din Republica Moldova


Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit joi, 2 decembrie, la sediul MApN, cu șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale din Republica Moldova, colonelul Eduard Ohladciuc. Întrevederea a avut loc în cadrul vizitei pe care oficialul din Republica Moldova a efectuat-o în țara noastră, în perioada 30 noiembrie - 2 decembrie, la invitația șefului Statului Major al Apărării.

Agenda discuțiilor s-a axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în contextul disponibilității României de a sprijini eforturile de modernizare și creștere a interoperabilității instituției militare din Republica Moldova. Cele două părți au abordat aspecte privind cooperarea în cadrul inițiativelor și instrumentelor dedicate statelor partenere sub egida NATO și UE, cu accent pe implementarea Pachetului NATO pentru consolidarea capacității de apărare și a proiectelor Facilității Europene pentru Pace destinate Republicii Moldova.

Ministrul apărării naționale a subliniat necesitatea asigurării complementarității eforturilor NATO și UE cu cele în context bilateral și a reafirmat angajamentul ferm al părții române pentru parcursul european al Republicii Moldova. Totodată, ministrul Vasile Dîncu a afirmat că „România și Republica Moldova sunt parteneri strategici, relațiile solide și cuprinzătoare dintre cele două țări reflectându-se și în planul cooperării militare. Sprijinul reciproc oferit în actualul context pandemic a dovedit, încă o dată, solidaritatea care există între cele două state în situații dificile”.

Subiectele abordate de șefii Apărării din România și Republica Moldova au vizat identificarea aspectelor practice privind participarea forțelor la instrucția în comun, potrivit Planului de cooperare pentru anul 2022, semnat în cadrul lucrărilor Comisiei militare mixte româno-moldovene, care s-a întrunit în perioada 22-24 noiembrie. În acest sens, generalul Daniel Petrescu a evidențiat oportunitatea de pregătire oferită de România, în cadru regional, prin platforma de Instruire multinaţională consolidată la nivel întrunit pentru desfășurarea exercițiilor multinaționale la care ar putea participa militarii din Republica Moldova. Se urmărește continuarea desfășurării pregătirii bilaterale prin exerciții precum Scutul de foc și prin alte formule de cooperare instituțională în domenii precum învățământ militar, medicină operațională, logistică și apărare cibernetică. „Activitățile de cooperare dintre forțele noastre armate reprezintă o prioritate pentru echipa de comandă a Statului Major al Apărării. Acest fapt este reflectat în dialogul permanent, la toate nivelurile de conducere, în sprijinul acordat Armatei Naționale a Republicii Moldova în procesul de transformare și în participarea militarilor din Republica Moldova la diferite forme de învățământ militar, precum și prin exercițiile comune care s-au desfășurat pe teritoriul României”, a afirmat șeful Statului Major al Apărării.

                                                                                                                  * * *

Programul vizitei în România a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale din Republica Moldova a inclus participarea la Parada Militară de la Arcul de Trimf și la Ceremonia Militară de la Alba Iulia, desfășurate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României.


Secția informare și relații publice/SMAp